Zřizovatel:

B.11 BALZAMÍNA Z VELKOMEZIŘÍČSKA


Kam ty jedeš, můj Jeníčku?
Jedu orat za vodičku.

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Dvojice se uchopí za obě ruce v předpažení dolů.
1. takt – a. b: Jeden přísunný krok podle CH vlevo stranou. CH vykročí levou. D pravou nohou. Kmih spojenými pažemi na
a) podle C H doleva, na b) doprava.
c: Krok podle CH vlevo stranou, CH levou, D pravou. Kmih spojenými pažemi podle CH doleva.
2. takt – a: Přísun druhé nohy ( CH pravé, D levé) do stoje spojného. Spojené paže z mírného pokrčení předpažmo (ruce asi ve výši pasu) rozpaží poníž, současně se vzájemnou poklonou CH i D.
b: Výdrž.
c: Vzpřim, paže se spustí do předpažení dolů.
3. – 4 . takt = 1 . – 2 . takt. ale opačně.
5. – 8. takt = 1 . – 4 . takt.
9. – 11. takt: Dvojice se uchopí ke kolovému tanci, držení polootevřené. Spojené paže jsou napjaty vpřed ve směru tance po kruhu. Tři mazurkové kroky vpřed, C H levou, D pravou nohou. (Popis kroku mazurky vydupávané viz u mazurky z Rouchovan v ostatkových tancích B. 10.)
12. takt: Jedním mazurkovým krokem na místě se otočí dvojice o 180° vlevo ( C H couvá).
13. – 15. takt = 9. – 11. takt, ale zpět po kruhu.
16. takt = 12. takt do původního postavení.
9. – 16. takt se ještě jednou opakuje.
V posledním taktu v závěru se dvojice zpravidla otáčí třemi obyčejnými kroky na místě o 180°.

Tančí a hrají jako v B. 10.