Zřizovatel:

B.8 FRANTA JEDE OD BRNA Z DOUBRAVNÍKU

Franta jede od Brna –
přejel bábě hósera –
baba křičí: zastavit –
a hósera zaplatit –
naučte se tancovat –
a né poskakovat –
jináč nebudeme hrát.

Je to druh žertovné polky s předzpěvováním satirických veršů. Tančí libovolný počet tanečních párů. Jeden z mužů vždy na začátku jednotlivých částí tance zvýšeným hlasem přednese verš satirické písně. Začíná textem: „Franta jede od Brna“.
Na to hudba zahraje předehru v délce tří taktů, jednotlivé taneční dvojice rozestaveny po kruhu v držení ke kolovému tanci polootevřeném ( CH uvnitř), vnější paže spojeny nebo CH levicí volně gestikuluje, postoupí vpřed šesti ráznými kroky, vykročí vnější nohou.
Na to naváže hudba polku v délce osmi taktů. Jednotlivé dvojice v kolovém držení zavřeném tančí po kruhu lehce houpavou polku poněkud delšího kroku, CH vykročí levou, D pravou nohou. Pak se všichni tančící zastaví a vedoucí tanečník přednese druhý verš říkání. Takto se to opakuje až do konce satirického veršování. Před závěrem odpovídá tanečníkům jeden z muzikantů, škádlí je, že neumí tančit, a že j im proto nebudou hrát.
Původně se tančíval celý tento tanec v kruhu. Postupně začali tanečníci při chůzi vpřed v úvodní předehře muzikantů měnit útvar. Tak např. vytvořili dva menší kroužky, procházeli proti sobě atp. Základní útvar však je jeden velký společný kruh.

Tančí a hrají členové souboru Dóbrava z Doubravníku Jan Cigáň /1956/ a Hana Cigáňová /1957/, Jaromír Čech /1943/ a Vlasta Čechová /1935/, Vladimír Jirčík /1936/ a Miroslava Jirčíková /1942/, Vladimír Procházka /1947/ a Miroslava Procházková /1949/, Břetislav Sedláček /1947/ a Marie Sedláčková /1947/, Pavel Sedláček /1970/ a Jitka Sedláčková /1971/, muzika jako v B. l .