Zřizovatel:

B.5 ŠVEC Z PIVONIC

Ševče, ševče usmolené,
šij mně boty do neděle.

Tančí dvojice smíšené po knihu čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem, držení ke kolovému tanci zavřené, nebo CH levým a D pravým bokem do středu.
1. – 16. takt: Dvojice tančí vpřed po kruhu valčík. CH vykračuje levou, D pravou nohou. Valčík ukončí CH pravým, D levým bokem do středu.
17. takt: CH i D čelem proti sobě klek na pravé koleno, levá noha opřena chodidlem o zem. Levá ruka sevřena v pěst u obou opřena o pokrčené koleno. CH i D třikrát uhodí pravou pěstí na levou (v každé době jeden úder).
18. takt – a, b: ještě dva údery toutéž pěstí,
c: Výdrž.
19. takt: C H mírným nadnesením přeskočí na levé koleno, pravá noha opřena o zem. Opře pravou pěst o pokrčené pravé koleno a třikrát na ni levou pěstí zatluče. D nepřeskakuje, pouze vymění pěsti, takže tluče také levou pěstí na pravou pěst.
20. takt – a.b: CH i D ještě dva údery levou pěstí na pravou,
c: Výdrž.
21. – 22. takt = 17. – 18. takt.
23. – 24. takt = 19. – 20. takt.
25. takt: CH i D ve stejné poloze zamotají zvolna třikrát ohnutými předloktími dovnitř, pravé nad levým (pohyb začíná pravou rukou směrem od těla).
26. takt: Dvojice zvolna vstává a roztahuje ruce stranou do pokrčení upažmo.
Poznámka: Některé dvojice dokončily pohyb motání a rozhození paží v kleku a teprve v prvním taktu polky při dalším opakování povstaly.

Tančí a hrají jako v B. 1.