Zřizovatel:

B.12 HULÁN Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě. C H zády do středu, držení ke kolovému tanci zavřené. Spojené paže jsou napjaty ve směru tance po kružnici.
1 . – 8 . takt: Dvojice tančí těžký obkročák poskočný vpřed po kruhu, v každém taktu dva kroky. CH vykročí levou, D pravou nohou. Nohy došlapují tvrdě (s přídupem) celou plochou chodidla na zem. Dvojice se mírně uklání stranou ve směru nohy výkročné. Druhá noha zůstává napjata a poněkud mírně unoží. Spojené paže při prvním kroku v taktu současně se sklonem těla tančících se sníží k zemi a při druhém kroku, kdy se dvojice uklání opačným směrem, se pozvednou do výše.
9. – 24. takt: Dvojice tančí starodávný valčík – tajč s nadnášením
na jedné noze obkročákovým způsobem a s ohýbáním druhé nohy zánožmo – v každém taktu jeden krok. CH vykročí levou, D pravou nohou.

Tančí a hrají členové souboru Třebíčan z Třebíče Arnošt Fabík /1962/ a Ladislava Ondráková /1957/, Petr Mládek /1971/ a Jana Malenová /1962/, Jaroslav Novotný /1950/ a Jaromíra Oravcová /1959/, Lubomír Strnad /1937/ a Jana Strnadová /1940/, muzika jako v B.10.