• English

Zřizovatel:

B.9 TI BORAČTÍ FORMANI Z BORAČE

Ti boračtí formani, mají koně zedraný,
/: z chomótu jim tráva leze,
podkovy jim cvakají. :/

Ti boračtí formani mají koně zedraný,
/: do kopečka hezky zčerstva
a z kopečka pomaly. :/

V Doubravníku i v sousední Borači byly živé formanské tradice. Řada formanských písní se zpívala při chození v kole nebo při kolových tancích (polce, obkročáku, obkročáku poskočném atp.). Doubravničtí tanečníci si o masopustu a podobných veselých zábavách vytvořili tanec na základě osnovy dané textem taneční písně „Ti boračtí formani“.
Po předzpěvu 1. sloky zatančí tanečníci tanec, kde ve dvou taktech poskakují v polootevřeném držení čtyřmi kroky poskočnými vpřed po kruhu (D vykročí pravou, CH levou nohou). V dalších dvou taktech v kolovém držení zavřeném tančí obkročák poskočný (v taktu dva kroky s otáčením doprava). Tyto dvě figury tančí až do konce přehrávky nápěvu. Po předzpěvu druhé sloky se dvě a dvě dvojice spojí a vytvoří „trojky“ ( CH uprostřed, po obou stranách jedno D). CH drží DD rukama kolem pasu, ony založí vnější ruce v bok. Za nimi j e „forman s bičem v ruce“. Na přehrátí nápěvu poskakuje „trojka i forman“ kroky poskočnými vpřed. Někdy vede forman trojku na „opratích“ (tkanicích nebo stuhách), které drží DD v zabočených rukách. Forman občas práskne bičem, který drží v pravé ruce a celý výjev je podmalován zvoněním zvonečků, který někdo z tančících drží v ruce. Při další přehrávce se trojky otáčejí na místě a dále pak postupují dupavými krůčky vpřed (čtyři v taktu). Forman je popohání poskočnými kroky a práskáním biče.

Tančí a hrají jako v B.8.