Zřizovatel:

C. 2 JEŽEK Z KOZÁCKA

Zvolna

Žádnej by to na mě neřek, že mám hlavu jako ježek,
žádnej by to na mě neřek, že mám hlavu jak ježek.
Má panenka bosa chodí, má panenka bosa je,
já jí koupím pantoflíčky, ona si je obuje.

Typ tance: figurální párový.
Postavení: tančí dvojice po kruhu proti sobě, CH čelem, D zády.
Držení: za obě ruce, mírně v předpažení.

Tanec: 1. – 8. t. = 8 hladkých polkových kroků vpřed po kruhu, CH vykročí pravou, D levou nohou,

9. – 12. = stejné držení, CH se otáčí polkovým krokem téměř na místě, D ho polkovým krokem obchází,
13. – 16. t. = 9. – 12. t. , ale opačně – CH obchází D. Sběr: R. Kubeš, JT I, č. 43, s. 153, podle J. Puka (1895) a jeho dcery V. Pukové z Tábora.
Pozn. H. L.: V původním zápisu Z. S. uvedeno postavení vedle sebe.
Tančí členové souboru Soběslavská chasa mladá ze Soběslavi Petr Bednář (1972) a Miluše Moravcová (1968), Lukáš Kotrba (1975) a Valerie Živná (1975), Jan Krch (1972) a Vladimíra Bártová (1973), Ladislav Moravec (1968) a Dana Kolihová (1974), Vladimír Moravec (1963) a Jana Luňáková (1975), hraje Soběslavanka ze Soběslavi ve složení jako v C. 1, ale bez dudáka.