Zřizovatel:

C. 4 HULÁN Z MEZIŘÍČÍ U TÁBORA

Středně rychle

Měla sem já hulána, měla sem ho ráda,
měla sem já prstýnek, já sem mu ho dala.

Viděla sem hulána po ulici jíti,
jaký on má střapeček na svojí čepici.
Typ tance: figurální párový.
Postavení: tančí CH a D po kruhu.
Držení: polootevřené, obě paže spojené v předpažení.
Tanec: 1. – 4. t. = 8 rázných kroků po kruhu, dvojice vykročí vnějšíma nohama. Ve 4. t. na druhou čtvrt se pustí a rázně se otočí čelem vzad, směrem k sobě a opět se přechytí do polootevřeného držení,
5. – 8. t. = 8 rázných kroků v protisměru.
Dohra: dvojice se přechytí tak, že CH uchopí D zeširoka na ramenou a D CH pažemi na jeho loktech, tělo se výrazným podřepem odchýlí – vytvoří jakýsi oblouk. Po celou dobu dvojice tančí dvojposkočný obkročák s energickými výskoky, kolena se hodně zvedají a přidupává se – 2 poskoky v taktu s otáčkou o 360 stupňů.
Sběr: Věra Haluzová od starého rodáka z jižních Čech, přesídleného do Luhačovic. Popis: Z. Soukupová.
JTII, č. 114, s. 80.
Úprava popisu H. L.
Tančí členové souboru Soběslavská chasa mladá ze Soběslavi Petr Bednář (1972) a Iveta Bednářová (1973), Lukáš Kotrba (1975) a Valerie Živná (1975), Jan Krch (1972) a Šárka Laštovková (1975), Ladislav Moravec (1968) a Dana Kolihová (1974), Vladimír Moravec (1963) a Petra Vondrová (1976), hraje Soběslavanka ze Soběslavi ve složení jako v C. 2.