Zřizovatel:

B. 2 SKOČNÁ ZE ŽEBRÁKOVA U ORLÍKA

Živě

Jsi-li, holka, vod Vorlíka?
Vod Vorlíka nejsem.
Máš-li jakou vejškrabičku,
vejškrabičku dejsem.

Kde pak bych já vejškrabičku,
vejškrabičku vzala,
dyť sem ti ji na poledne
na poledne dala.

Typ tance: figurální párový.
Postavení: CH a D po kruhu, čelem proti sobě, CH levým bokem do středu.
Držení: kolové zavřené.
Tanec: 1.-2.1 = skočná polka,
3.-4. takt = obkročák,
5.-6. takt = skočná polka,
7. – 8. takt = obkročák.
Zápis písně Holas IV, str. 202. č. 273. Zpracování tance: V. Prokešová, Soběslav.
H. L.: Holas poznamenává, že tento „skočák“ je v 2x tak rychlém tempu než obkročák – na každou čtvrt tedy krok p. a 1. nohou a tanečníci se rychle otáčejí kolem své osy.
Tančí členové souboru Kovářovan z Kovářova Milan Škoch (1964) a Pavla Škochová (1963), Václav Ryant (1966) a Marie Šiková (1975), Ivan Víšek (1965) a Jana Křivánková (1970), hraje Soběslavanka ze Soběslavi ve složení jako v B. 1 s dudákem Jiřím Blažkem (1923).