Zřizovatel:

C. 6 MANŽESTR – KALHOTY

Polka

Koupil sem si na kalhoty čtyři metry manže-, manžestru,
ještě mi ho kousek zbylo na ve-, na ve-, na ve-, na vestu.

Typ tance: figurální párový.
Postavení: dvojice čelem proti sobě po kruhu, CH zády do kruhu.
Držení: kolové zavřené, vnější ruce v předpažení.
Tanec: 1. – 4. t. čtyři přísunné houpané kroky po kruhu vpřed, začínají vnější nohy, při výkroku paže komíhají nahoru, současně s předklonem těla, při přísunu paže komíhají dolů, tělo se vyrovná,
5. – 6. t. 4 cvalové kroky zpět,
7. t. přískok snožmo.
Dohra: 8. taktů – hladká, rozhánivá polka po kruhu.
Sběr: z Klokot u Tábora, V. Puková cca v 50. letech 20. století, zpívala a tančila Z. Boháčova podle ukázek V. Pukové. Popis: V. Prokešová.
Tančí členové Blaťáckého souboru z Vlastiboře Vítězslav Boháč (1969) a Romana Svobodová (1968), František Hák (1962) a Helena Šimánková (1956), Luboš Tíkal (1963) a Jitka Tíkalová (1963), hraje Soběslavanka ze Soběslavi jako v C.2.