Zřizovatel:

C. 1 PŘIBÍRAČKA Z KOZÁCKA

Krokem

Nebyl Janek, nebyl blázen,
když on Mandu vyprovázel,
m ca cára, m ca cára,
(hm ta ta ta, hm ta ta ta.)
Když on Mandu vyprovázel.

Vyprovázel ji za vrata,
dával jí tam cukrlata,
m ca cára, m ca cára,
(hm ta ta ta, hm ta ta ta.)
dával jí tam cukrlata.

Typ tance: figurální párový.
Postavení: CH a D po kruhu, čelem proti sobě, CH zády do středu.
Držení: kolové polootevřené, vnější ruce spojené v předpa-žení.
Tanec: 1. takt: 1. osmina: delší krok vnějšíma nohama vpřed s výdupem, tělo se předkloní,
2. osm.: krok vpřed vnitřníma nohama, k vnější noze,
3. osm.: menší krok vpřed vnějšíma nohama, tělo se narovná,
4. osm.: přídup vnitřníma nohama k vnějším nohám do stoje spatného,
2. takt: = 1. t. , ale postupuje se vzad, kroky jsou krátké, bez prodlouženého výkroku,
3. – 4. t. = 1. a 2. t. (tanec vpřed, vzad),
5. – 6. t. = ve stejném držení 8 kroky se společně otočí o 360 stupňů vlevo, CH se otáčí přešlapáním na místě, D ho obchází,
7. – 8. t. = 1. – 2. t., po kruhu vpřed a zpět,
9. t. = přídup do stoje spatného.
Sběr a popis: 1953, podle L. Prokešové (1894) v Roudné u Soběslavi V. Prokešová a M. Flíček. Srov. J. V. , ČT, s. 36.
Tančí členové souboru Soběslavská chasa mladá ze Soběslavi Petr Bednář (1972) a Miluše Moravcová (1968), Lukáš Kotrba (1975) a Valerie Živná (1975), Jan Krch (1972) a Šárka Laštovková (1975), Vladimír Moravec (1963) a Jana Luňákova (1975), hraje Soběslavanka ze Soběslavi ve složení Helena Hýnová (1968) housle-prim, Josef Hýna (1938) housle-kontr, Vlastimil Fencl (1973) klarinet B, Miloslav Vránek (1954) klarinet Es, Ladislav Bleha (1941) kontrabas a dudák Jiří Blažek (1923).