Zřizovatel:

C. 7 ŘEZANKA Z KOZÁCKA, KOMÁROVA A VLASTIBOŘE

Středně rychle

Pepíku, Pepíku, copak dělá babka?
Babka sedí na lavici a počítá jabka.
Honzíku, Honzíku, dobrá kaše na mlíku,
Honzíku, Honzíku, dobrá kaše je.

Typ tance: figurální párový.
Postavení: CH zády do středu, D proti CH.
Držení: za ruce, volně proti sobě.
Tanec: 1. – 4. t.= 4 polkové kroky z kruhu, CH vychází pravou nohou vpřed, D levou vzad, ve 4. t. přinožit,
5. – 8. t. = 1. – 4. t. , CH jde vzad, D vpřed,
9. – 12. t. = opět z kruhu 4 polkové kroky, tělo i ruce se však natáčejí vlevo, vpravo; typ řezanky; ve 12. t. přinožit,
13. – 16. = 9. – 12. t. , ale zpět, CH couvá, D vpřed.
Dohra = opakování celé melodie 1. – 16. takt, v kolovém držení zavřeném,
1. – 2. t. = obkročák, 3. – 8. t. = polka, 9. – 10. t.= obkročák, 11. – 12. t. = polka, 13. – 14. t. = obkročák, 15. – 16. t. = polka.
Zápis: Věra Puková, podle níž tančila Zdenka Boháčová (25 let) cca v 50. letech 20. stol.
Popis: V. Prokešová, M. Flíček, 1972.
Tančí členové Blaťáckého souboru z Vlastiboře a hraje Soběslavanka ze Soběslavi jako v C.6.