A. 8 ZOUVÁK Z CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ NA HOŘICKU

Allegretto Řadový tanec: řada Ch a řada D postavených čelem proti sobě s menším odstupem řad navzájem. Patří do kategorie tanců s proměnlivým taktem, ač v řadovém uspořádání je to výjimečné. Podle O. Zicha jde o tzv. směsek, což také schema kroků dokládá: EEEE, O, VV, O, VV, EEEE, O,

Continue reading

E. 1 PŘIPOSEDAVÁ Z ČESKOBUDĚJOVICKA

Vivo – živě Budějcký vohrady, pod sady ty sou mě těšívaly. Dyž sem za mou milou chodíval, hvězdy nám svítívaly. Sviťte mje, hvězdičky, kde která, měsíček taky svítí, já mám za mou milou daleko, musím tam za ní jíti. Dyž sem šel vod sedla k Strádovu, zlámal se pode mnou

Continue reading

E. 2 TŘASÁK Z RADOSTIC (Trhovosvinensko)

Doprovod: dudácká muzika. Animato – oživeně q= 120 Není zelí jako zelí, někerý je zelíčko, po některým hlava bolí, po někerým srdíčko. Není chlapec jako chlapec, někerej je chlapeček, někerej je jako třapec, někerej jak třapeček. Pozn. H. L. : Nápěv a text je charakteristický pro tance typu kolečka, proto

Continue reading

E. 3 RADOSTICKÁ POLKA (Trhovosvinensko)

(Názvu „radostická“ používáme pouze jako názvu pomocného pro stručné označení osobitého typu tance. Název není lidový, ale v jižních Čechách používaný. Tento typ polky se tančil i v mnohých jiných místech.) Pozn. Z. S. Doprovod: dudácká muzika. Na tý louce zelený pasou se tam jeleni, pase je tam mysliveček v

Continue reading

E. 4 DUPÁK ZE DVORCE (Trhovosvinensko)

Doprovod dudácké muziky. Moderato – mírně q = 100 U vokýnky stával som, klepal som, na svou milou volal som: poj mi honem otevříti, nenech mje tu dlouho státi, můj miláčku, moje srdce. Vrata už sou zavřený /á/, zamčený /á/, náš pantáta klíče má. Chceš-li si tam pro ně jíti,

Continue reading

E. 5 ŠMATLAVEJ ZE DVORCE (Trhovosvinensko)

Před každou slokou předzpěv, dále dudácká muzika. q= 126 V Komářicích na rohu stojí holka, šmik štok štodrbok, štodr ryby za vodami, na rohu. Šel šmatlavej do tance, převalil se šmik… na place. Převalil se, nemoh vstát, mušeli mu šmik… pomáhat. Tyhle chlapci z Dvorce lákaj holky šmik… do tance.

Continue reading

E. 6 REJDOVÁK A REJDOVAČKA ZE DVORCE (Trhovosvinensko)

Předzpěv, dvojice na místě se lehce vytáčejí a pohupují rukama. Text písně: Učte se, děvčátka, učte se rejdovat, až dorejdujete, bude se tancovat. /: trá lalala, lá lalala.:/ 3x lalalá lala lá lalala. Moderato – mírně q= 120 Šťastná bych já byla pro vašeho syna, šťastná bych já byla pro

Continue reading

E. 7 KAČKA Z LOVĚTÍNA (Jindřichohradecko)

Předzpěv před každou slokou, doprovod dudácká muzika. Allegro – vesele, rychle q= 126 – 132 Kačka jede po rybníce, kačer za ní ještě více, hojtadráda… Počkej, kačka, bude pračka, a po pračce pojímačka, hojtadráda… Typ tance: figurální párový. Postavení: CH a D v kruhu čelem proti sobě, CH zády do

Continue reading

E. 8 DOUDLEBSKÉ KOLEČKO 3/8 S POSKOKY

(Nedopatřením je na kazetě uvedeno „s furiantovým ryt­mem“, toto typologické označení patří k následujícímu koleč­ku E. 9, omlouváme se.) Melodie – srov. souhrnnou stať v příloze. Jede formánek (sedláček) vod Lince, veze Nanynku v košince, hopsa, hejsasa, ijuhu, hahaha, veze Nynynku v košince. Von se jí začal vyptávat, brzo-li se

Continue reading

E. 9 DOUDLEBSKÉ KOLEČKO 3/4 S FURIANTOVÝM RYTMEM.

Doprovod jako u E. 8. Melodie – srov. Souhrnná stať o kolečkách Z. S. Píseň se vyskytuje též v Rittersberkově sbírce č. 214 a ve sbírce Erbenově Nápěvy č. 683. Srov. seznam literatury č. 70 a č. 5. U hosína je louka zelená, zabil mysliveček na ní jelena, hupa, hupa

Continue reading