E. II. 3 MINET – COURAVÁ Z HLINECKA, VYSOKOMÝTSKA A CHRUDIMSKA

Allegretto Chytil sem slepičku v zeleném vovísku, žádnej neví, žádnej neví, jaká byla, žádnýmu se, žádnýmu se nelíbila. Volné spojení prvků podle zachovaných dílčích tanečních motivů v některých formách tohoto tance zapsaných ve sbírkách J. Zemánka, K. Adámka a Č. Holase. Jejich seřazení neporušilo autentičnost jednotlivých kroků a figuraci jejich

Continue reading

E. I. 1 ŽERTOVNÁ SVATEBNÍ PÍSEŇ A ŽENSKÁ SVATEBNÍ KOLA Z PELHŘIMOVSKA A PACOVSKA

Allegretto /: Nepolezem z vozu, z vozejčku, pokud nám nedáte stoličku. :/ My se máme, my se máme, my se na to podíváme, /: naše je to lepší, než vaše, naše se to kaše na vaše. :/ Nepolezem z vozu, z vozu k vám, pokud nám nedáte píva džbán, píva

Continue reading

E. I. 2 SVATEBNÍ KOLA V DOMĚ NEVĚSTY (PŘED A PO ČEPENÍ) Z PACOVSKA

Táž verze v interiéru. Druhá a třetí píseň z E. I. 1 Tančí a hrají jako ve druhé části E. I. 1.

Continue reading

E. I. 3 PŘIBÍRAČKA – ZPÁTEČNÍ Z PELHŘIMOVSKA A OD TÁBORA

Moderato Nebyl Janek, nebyl blázen, když on Mandu vyprovázel, mcarára, mcarára, když on Mandu vyprovázel. Když on Mandu vyprovázel, já sem za ním hroudy házel, m-carára, m-carára, já sem za ním hroudy házel. Ať si házel neb neházel, když on přec ji vyprovázel, m-carára, m-carára, když on přec ji vyprovázel.

Continue reading

E. I. 4 PŠENIČKA Z PACOVSKA

Moderato Pekla vdolky z bílé mouky, sypala je perníkem, házela je Honzíčkovi do komůrky okýnkem. Jez, Honzíčku, sou dobrý, sou perníkem sypaný, budou-li ti dobře chutnat, upeču ti zas jiný. Tančí trojice po kruhu v postavení D, Ch, D. Ch je spojen s D šátečky, které drží poníž pasu. D

Continue reading

E. I. 5 ŘEMESLNICKÁ POLKA ŽIROVNIČTÍ ČAMRDÁŘI ZE ŽIROVNICE U KAMENICE N. LIPOU

Vivo Žirovničtí čamrdáři mají peněz dost, mají peněz dost, mají peněz dost, mistr chodí roztrhanej, tovaryš je bos, tovaryš je bos, tovaryš je bos. Tovaryš si koupil boty, zlatku za ně dal, postavil je vedle ponku, mistr mu je vzal. Popěvek a zvyklost doplňovat jej tancem patří do kategorie tzv.

Continue reading

E. I. 6 „JÓRTOG“, MASOPUSTNÍ PRŮVOD S „KONÍČKEM“ Z PACOVA

Allegretto Vandroval jest soukeníček, propil krample i koníček, hrajte mu, trubte mu, uahrejte mu marš, už má na zádech filajs. Už ho vedou přes zahradu, jeden vpředu, druhý vzadu, hrajte mu, trubte mu,…. Pozn.: „Jórtog“, odvozeno od „Jahrtag“ – masopustní zábavy zde proslulého soukenického cechu, která patřila k jeho privilegovaným

Continue reading

D. 1 RÁČEK ZE STŘÍTEŽE A RAK ZE SVIDNICE

Allegretto Leze ráček po potoce, leze ráček po řece, leze zpátky, nohy krátký, a přece nám uteče. U naší strouhy čouhají z ďoury, fousy dlouhý, moh by to bejt rak anebo břeňák, honem vem sak! I. Ráček: T. 1. – 8.: Ch a D v postavení proti sobě, drží se

Continue reading

D. 2 CIKÁNKA Z CHRUDIMI

Allegretto Já mám holku, nevím vodkaď, musím se jí napřed voptat, vodkaď je, a kam de, jestli ráda tancuje. Dvojice postupuje po kole v otevřeném držení: D levou ruku dá na pr. rameno Ch, Ch pravou rukou uchopí D v pase, druhé ruce oba v bok. T. 1. – 4.:

Continue reading

D. 3 KLATOVÁK Z PODLÝŠŤAN

Allegretto Zahrajte mně ňákou hezkou, já si skočím s mou Terezkou. Zahrajte mně latováka, půl štajryše, půl vrtáka. Nebudu já hospodařit, nechce se mně voves dařit. Ani voves, ani pšenka, že mně nechce má panenka. Tanec s proměnlivým taktem. Pravidelně se opakují 2 dvoudobé a tříosminové takty. Tančí se v

Continue reading