• English

Zřizovatel:

E. 9 DOUDLEBSKÉ KOLEČKO 3/4 S FURIANTOVÝM RYTMEM.

Doprovod jako u E. 8.
Melodie – srov. Souhrnná stať o kolečkách Z. S. Píseň se vyskytuje též v Rittersberkově sbírce č. 214 a ve sbírce Erbenově Nápěvy č. 683. Srov. seznam literatury č. 70 a č. 5.
U hosína je louka zelená,
zabil mysliveček na ní jelena,
hupa, hupa hupa, na ní jelena, hup.
Na téj louce je tráva vysoká,
honí se po ní zvěř černá, divoká,
hupa, hupa hupa, černá, divoká, hup.
Pozn. H. L.: text i nápěv písně pochází z tzv. „Zlatokorunského rukopisu“, řečeného „hospodního hudce“ Ondřeje Hůlky, nar. 1752 a jeho syna Františka, nar. 1780.
Typ tance: a/ smíšené kolo, b/ párové kolečko.
a/ Postavení a držení: po předzpěvu zavedení na zavřené kolo, čelem do kruhu, špičky chodidel natočeny po směru, při směru doleva paže zkřížené za zády, drží se rukou ob jednoho, I. rukou navrch, pr. spodem.
b/ Postavení: CH a D proti sobě, pravými boky u sebe, cho­didla pravé nohy vnější stranou u sebe.
Držení: kolové zavřené nebo pr. rukama v pase, levé lehce přiloženy na nadloktí partnera.
Tanec: s vložkami „furiantového rytmu“, tj. v rámci dvou třídobých taktů se provedou tři dvoudobé kroky, zpravidla podpořené dvouslabičnými (ale i více- slabičnými) slovy.
Srov. „Hu-pa, hupa, hupa“ „zabil mysliveček“ 5. – 6. T.
Podání souboru na kazetě však také tuto možnost nevyužilo.
Tančí a hrají členové Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic jako v E.8.