A. 11 ŠOTYŠ Á LA STARODÁVNÁ POLKA Z JEMNICE, OSEKA A RADOMYŠLE (Strakonicko)

Animato _ oživeně q = 120 Instrumentální doprovod velké muziky s dudami. Typ tance: figurální párový tanec s kolečkovými motivy. Postavení: CH a D čelem proti sobě, CH levým a D pravým bokem do středu, D začíná vzad. Držení: ruce zkřížené před tělem, pr. ruka navrch. Taneční prvky: chůze –

Continue reading

A. 12 ŠOTYŠ OBKROČÁKOVÝ Z NEBŘEHOVIC (Strakonicko)

Instrumentál. doprovod velké dudácké muziky. Var. s textem: Přišel Franta mezi Franty, prodal kabát, koupil karty, lepší karty nežli kabát, karty si můžeme zahrát. Dohra: Ať je tak nebo tak, z vesty není nikdá fráček, ať je tak nebo tak, z vesty není žádný frak. Typ tance: fugurální párový tanec.

Continue reading

A. 13 OBKROČÁK HOUPAVÝ Z PÍSECKA A BLATENSKA

Instr. doprovod – velká dudácká muzika. Typ tance: kolový tanec. Postavení: CH a D proti sobě čelem, CH zády do kruhu. Držení: kolové zavřené. Tanec: po celý doprovod se tančí pohupovaný, hodně „válený“ obkročák na plných chodidlech, shora našlapovaný s výrazným poklesem v kolenou. Při odlehčení nohy obrat s lehkým

Continue reading

A. 14 KŘIŽÁKY A, B a C – ŠLAPANÉ

Allegretto – veseleji q = 112 Kdyby byl Bavorov co jsou Vodňany, dal bych ti hubičku na obě strany, /: ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. :/ Píseň uvedena pouze jako charakteristická ze Strakonicka. Tančí se však i na jiné polkové melodie.

Continue reading

A. 15 KŘIŽÁKY D A E – POLKOVÉ „ZARÁŽENÉ“

Allegretto – veseleji q = 1 1 2 Typ tance: figurální párový tanec. Základní postavení: tančí CH a D po kruhu. Držení: polootevřené, bokem k sobě. Taneční prvky: křižák – hladká polka s přísunem zkřižmo vzad, polka. Tanec: 1. takt a/ 1. osmina: CH vykročí se zhoupnutím pravou nohou po kruhu

Continue reading

A. 16. KŘIŽÁK F – 3/4 „HOUPAVÝ“

Na libovolnou melodii sousedské nebo valčíku. Typ tance: figurální párový tanec. Základní postavení: tančí smíšené dvojice po kruhu, bokem k sobě. Držení: polootevřené, trup mírně předkloněn. Taneční prvky: 3/4 strakonický „křižák“ – vyšlapávaná sousedská s třetím krokem zkřižmo vzad. Popis tance: 1. takt a/ CH výkrok pravou nohou vpravo stranou. D

Continue reading