Zřizovatel:

E. 8 DOUDLEBSKÉ KOLEČKO 3/8 S POSKOKY

(Nedopatřením je na kazetě uvedeno „s furiantovým ryt­mem“, toto typologické označení patří k následujícímu koleč­ku E. 9, omlouváme se.)
Melodie – srov. souhrnnou stať v příloze.
Jede formánek (sedláček) vod Lince,
veze Nanynku v košince,
hopsa, hejsasa, ijuhu, hahaha,
veze Nynynku v košince.
Von se jí začal vyptávat,
brzo-li se bude vdávat,
hopsa…
brzo-li se bude vdávat.
A já se vdávat nebudu,
sem mladá, nemám rozumu,
hopsa…
sem mladá, nemám rozumu.
Pravidelné střídání zpěvu a tance za doprovodu dudácké muziky.
Typ tance: smíšené zavřené kolo, případný rozpad na páry.
Postavení: držení: v kole za ruce v připažení.
T. 1. – 6. na každý takt 3 drobné vyšlapávané kroky po kole doleva, vykračuje vnitřní noha, špička směřuje vlevo,
7. – 8. dva „zadržované“ nízké poskoky během 2 taktů,
9. – 10. tři podupy v každém taktu: pr. , 1. , pr.,
                                                                 pr. , 1., pr.,
11. – 14. vyšlapávaný krok po kole.
Srov. popis v příloze i pro párový způsob.
Sběr a popis: Zora Soukupová, 1979; provedení na kazetě H. L. – poskoky a podupy jsou v podstatě synkopované.
Tančí a hrají členové Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic Petr Hlinka (1969) a Kamila Dušková (1974), Jiří Hnilička (1942) a Alexandra Netrvalová (1966), Božík Petrovič (1938) a Jana Lálová (1948), Václav Podlipský (1946) a Pavla Hovorová (1950), Rudolf Sekava (1938) a Alena Jalůvková (1957), muzika jako v D.15 a Pavla Tichonovská (1976) dudy.