• English

Zřizovatel:

E. 7 KAČKA Z LOVĚTÍNA (Jindřichohradecko)

Předzpěv před každou slokou, doprovod dudácká muzika.
Allegro – vesele, rychle q= 126 – 132
Kačka jede po rybníce,
kačer za ní ještě více,
hojtadráda…
Počkej, kačka, bude pračka,
a po pračce pojímačka,
hojtadráda…
Typ tance: figurální párový.
Postavení: CH a D v kruhu čelem proti sobě, CH zády do kruhu.
Držení: párové polootevřené a zavřené.
Tanec: T. 1. – 4. 8 kvapíkových kroků vpřed po kruhu – 2 kroky v jednom taktu, CH vykročí 1. , D pr. nohou,
5. – 8. dvojice se uchopí do kolového zavřeného držení a tančí valčík na polku, nebo šlapákovým krokem 4 kroky 2x dokola.
Sběr: Zora Soukupová a Anna Skálová, 1956 od pí Mrkvičkové (1887 v Lovětíně), bytem Jarošov n. Nežárkou.
Popis: Z. S. JT II, č. 86, s. 16.
Tančí a hrají členové Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic jako v E.l, zpívá Marcela Macková (1952).
Doudlebská kolečka
(Srov. přiložený souhrnný popis jednotlivých typů tanců a charakteristických písní.)