• English

Zřizovatel:

E. 6 REJDOVÁK A REJDOVAČKA ZE DVORCE (Trhovosvinensko)

Předzpěv, dvojice na místě se lehce vytáčejí a pohupují rukama.
Text písně:
Učte se, děvčátka, učte se rejdovat,
až dorejdujete, bude se tancovat.
/: trá lalala, lá lalala.:/ 3x
lalalá lala lá lalala.
Moderato – mírně q= 120
Šťastná bych já byla pro vašeho syna,
šťastná bych já byla pro synečka,
on hledá bohatý, která má dukáty,
on hledá bohatý, já sem chudá.
Oni mi to lidi nepřejou, že chodím za tebou,
oni mi to lidi nepřejou, že chodím k vám.
Truc na truc kdekomu u vašeho domu,
truc na truc kdekomu, u vašich vrat.
Vrata sou zavřený, koledem zamčený,
mládenci nemůžou s pannama spát.
Ref.
Typ tance: figurální párový.
Postavení: Dvojice po kruhu, čelem proti sobě, oba levými boky do středu, D pozadu před CH, později čelem proti sobě bez držení.
Držení: a/ za ruce v předpažení s mírným zaoblením,
b/ párové zavřené,
c/ bez držení.
Tanec: Pro variantu tohoto tance na Trhovosvinensku bylo charakteristické, že na 3/4 takt se tančil pohyb ve 2/4 taktu -přísunný krok na 3. dobu taktu s výponem. Tato rytmizace je pro tuto oblast typická, zvláště v kolečkách v kombinaci s fu­riantovým rytmem.
T. 1. – 4. 2 přísunné kroky, CH vpravo stranou, D vlevo, z výponu spuštění paty na zem a bez přešlápnutí ihned tytéž kroky CH doleva, D doprava,
5. – 8. stejnými kroky, ale po kruhu, D pozadu, CH vpřed,
9. – 12. stejnými kroky v párovém držení zavřeném,
13. – 16. oba se pustí a valčíkovými kroky si vymění místa a vrátí se zpět na své místo: při setkání se na sebe pěkně podívají,
17. – D ruce v bok, nebo v připažení si přidržuje sukni, neboť se velkou rychlostí na místě otáčí doprava, v 1. taktu trojím přešlápnutím přes pravou nohu: p. , 1, p, 1, p, 1; CH na dvě šestnáctiny úkrok s přídupem vpravo stranou, současně potlesk do vlastních dlaní, další dvě šestnáctiny, přísun 1. nohy k pravé, potlesk a další dvě šestnáctiny totéž vlevo,
18. na první čtvrtinu přísun pravou přídupem k levé noze + potlesk; opakuje se od začátku na 2. čtvrtinu, a na 3. čtvrtinu a dále na celou dohrávku, kdy tleská také D.
Zapsala: Marie Bočková ze Dvorce, 1939 podle p. Kocáb­kové ze Lhoty.
Popis: Z. Soukupová – H. Laudová. JT II, č. 130, s. 124.
Přizpůsobeno změnám na kazetě.
Tančí a hrají členové Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic Bohdan Havrda (1976) a Lucie Prudinová (1977), Petr Hlinka (1969) a Kamila Dušková (1974), Václav Podlipský (1946) a Pavla Hovorová (1950), Rudolf Sekava (1938) a Alena Jalůvková (1957), hraje muzika jako v D. 15, zpívá Jiří Štrunc (1943).