A. 1 KOLEČKO Z VOLYŇSKÉHO PODLESÍ

Instrumentální doprovod muziky + 2 dudy, případně píseň: „Ty musíš má milá, něco na mě vědět“. Typ tance: párový tanec „kolečko“ v 3/8 rytmu, volně. Postavení: CH a D stojí vedle sebe, levým bokem do středu. Držení: oba se drží vzadu v pase zkříženýma rukama, vnější ruce v bok. T.

Continue reading

A. 2 ŠMEJKAVÁ ZE STŘELSKOHOŠTICKÉ LHOTY (Horažďovicko)

Var. I. 2/4: /: Daleko, široko, všichni se radujou, :/ /:pod zeleným majíčkem vesele tancujou. :/ Allegro moderato – mírně rychle q = 126 Naše pec, to je pec, upekla nám vočepec, maminka ho pomazala, dceruška ho posypala, Naše pec, to je pec, upekla nám vočepec. Zpěv – dívčí sbor

Continue reading

A. 3 ŠMEJKAVÁ – ŠOUPAVÁ-Z POŠUMAVÍ A STRAKONICKA

V Strakonicích za voltářem leží dudy i s dudářem. /:Kdo nevěří, ať tam běží, však tam ještě dudy leží. :/ Var. 3dobého nápěvu. Con moto – hybně q = 120 Dyž semž já tancoval v bále, hop sajsum v bále, hop sajsum v bále, dostal sem pohlavek náhle, hop sajsum

Continue reading

A. 4 HOPLÁK Z NOVOSEDEL (Strakonicko)

Con moto – hybně q= 120 Šel tudy, měl dudy, ani nezapískal bodejž mu ty dudy Rarášek roztřískal! Typ tance: kolový tanec. Postavení: po kruhu, CH a D čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení: kolové zavřené. Po celý tanec se tančí rozhánivá polka „přes takt“. Tanec: T. 1:

Continue reading

A. 5 SELCKÁ POLKA I Z VACOVA (Volyňské podlesí)

Instrumentální doprovod muzika s dudami – polková melodie. Typ tance: kolový. Tančí smíšené dvojice po kruhu čelem k sobě, v kolovém zavřeném držení. Tanec: polka – třasák: v rytmu : eeq T. 1. – 1. osmina: CH vykročí pr. nohou vpřed, D 1. vzad, 2. osmina: CH přísun levou, D pr.

Continue reading

A. 6 SELCKÁ POLKA II Z VACOVA (Volyňské podlesí)

Var. b tančí se v rytmu qee, změna spočívá v tom,že levá noha u CH a pr. noha u D se hned na 1. osminu prudce vymrští do unožení (noha se vlastně ocitne mírně vzadu a někdy se zde nepatrně špičkou dotkne země), ve 2. osmině se obloukovitě vrací ke

Continue reading

A. 7 KRAJCIPOLKA ZE STŘELSKOHOŠTICKÉ LHOTY (Horažďovicko)

Instrumentální doprovod, případný text: Já mám v Praze hezkou holku vona umí krajcipolku, já mám v Praze hezkou holku, vona umí tancovat. Do kostela nechce chodit, klekání se nechce modlit, a k muzice ráda de, protože tam tancuje. Typ tance: figurální párový tanec. Postavení: dvojice vedle sebe po kruhu, CH

Continue reading

A. 8 POLKA – TŘASLÁK NA ČTYŘI Z NOVOSEDEL (Strakonicko)

Všechno je to boží dárek i ta naše muzika. Čert ji popad do pytlíka, utíkal s ní do pekla. Všichni svatí tancovali, mezi nima pámbů, svatej Petr vyskakoval, až se chytal trámů. Typ tance: kolový. Postavení: dvojice po kruhu, čelem k sobě, CH zády do středu. Držení: párové zavřené. Tanec:

Continue reading

A. 9 TŘASÁK Z NOVOSEDEL (Strakonicko)

Instrumentální doprovod na polkovou melodii. Např. na píseň: Všichni svatí tancovali… nebo: Všecko je to boží dárek /:i taky ta ženská.: / 3x poslal sem ji na masopust, /:už není tak hezká.: / 3x Melodie viz A. 8. Typ tance: kolový. Po celý tanec se tančí polka – třasák „na

Continue reading

A. 10 TŘASÁK ZE STRAKONIC

Instrumentální doprovod. Typ tance: kolový tanec. Postavení: CH a D po kruhu, čelem proti sobě, CH zády do kruhu. Držení: kolové zavřené. T. 1. 1 osm.: CH pr. Dl. nohou našlápne shora přes špičku s výrazným zhoupnutím na přední části chodidla, 2. osm.: krátký vypérovaný krok na přední části chodidla přes

Continue reading