• English

Zřizovatel:

E. 5 ŠMATLAVEJ ZE DVORCE (Trhovosvinensko)

Před každou slokou předzpěv, dále dudácká muzika.
q= 126
V Komářicích na rohu stojí holka,
šmik štok štodrbok, štodr ryby za vodami, na rohu.
Šel šmatlavej do tance, převalil se
šmik… na place.
Převalil se, nemoh vstát, mušeli mu
šmik… pomáhat.
Tyhle chlapci z Dvorce lákaj holky
šmik… do tance.
Ty hezký si poberou, ty šmatlavý
šmik… nechajou.
Typ tance: figurální párový.
Postavení: dvojice po kruhu, čelem proti sobě, CH zády do kruhu.
Držení: kolové zavřené, při výměně míst ruce mírně napřa­žené.
Tanec: T. 1.-6. hladká polka „přes“ takt po kruhu (na po­slední dobu může být mírně zhoupnutá), na poslední osminu v 6. taktu se naráz zdupne a natočí se směrem do středu kruhu,

7. – 8. dvojice 1. a 3. si dvěma dlouhými kroky běžné polky vymění místa směrem na kříž přes kruh, při setkávání se míjí pravými rameny a zařadí se opět na kruh. Dvojice 2. a 4. současně pokračuje dále po kruhu valčíkem na polku,

9. – 10. dvojice 1. a 3. pokračují po kruhu a vyměňují se dvojice 2. a 4.
Pozn. H. L.: Na dohru dvojice dotančí polkou „přes takt“, nejčastěji pokračují do vyčerpání. Rychlost tance se totiž stále zvyšuje a je nutné při výměnách reagovat pohotově a dodr­žovat rovněž dvojí druh polky, což tanci vcelku dodává patřičný vzruch.
Sběr: Marie Bočková, 1938, nar. ve Dvorci podle pí Křížové z Komařic.
Popis: Zora Soukupová, 1977 JT II, č. 129, s. 122.
Tančí a hrají členové Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic Bohdan Havrda (1976) a Lucie Prudinová (1977), Petr Hlinka (1969) a Pavla Hovorová (1950), Jiří Hnilička (1942) a Alexandra Netrvalová (1966), Rudolf Sekava (1938 a Martina Stecherová (1978), muzika jako v D. 15.