E. III. 5 UTÍKEJ ŽIDE, SMĚSEK Z NEDVĚZÍ

Allegretto Tančí dvojice v postavení a držení jako u tance Holka neznámá (E.III.l). T. 1. – 2.: Valčík. Ch vykročí levou, D pravou nohou. 3. – 4.: Obkročák poskočný (1 krok v taktu). Ch vykročí levou, D pravou nohou. 5. – 6. = 1. – 2. 7. – 8. =

Continue reading

E. III. 6 BAJDYŠ Z NEDVĚZÍ A UBUŠÍNA

Allegretto Tančí dvojice smíšené po kruhu, Ch zády do středu, D čelem. Ch uchopí D oběma rukama v pase, D mu položí obě ruce ze stran na jeho ramena. T. 1. – 2.: 4 těžkopádné obkročáky poskočné vpravo (2 v taktu). Ch vykročí levou, D pravou nohou. 3.: Dvojice se

Continue reading

E. III. 7 HRÁCH Z NEDVĚZÍ

Allegretto Když sem jel do Prahy pro hrách, pro hrách, upaď mi na cestě valach, valach. Kdybych mu byl dával oves, oves, byl by mě do Prahy dovez, dovez. Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou, vykopal tam rozmarýnu velikou, velikou, nebyla to rozmarýna, byl to křen, byl to

Continue reading

E. III. 8 OKLEPÁK Z PUSTÉ RYBNÉ

Allegretto Sedlák voře podle meze, šáteček mu z kapsy leze, selka za ním poskakuje, tralalalala, tralalalala, šáteček mu zastrkuje, tralalalala, la. Dvoudílný párový tanec pomalého tempa. Ch a D v posta­vení proti sobě, D zády po kruhu spojí obě ruce v držení poníž v mírném oblouku rozpažení. Díl 1: T.

Continue reading

E. III. 9 SEDLÁK – FURIANT Z NEDVĚZÍ

Allegretto Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, Ch levým, D pravým bokem do středu. Oba ruce v bok. Stoj spojný nebo chodidla mírně vzdálena od sebe. 1. sloka T. 1. – 2.: Ch i D v uvedeném postoji se natočí 3x ve furianto­vém rytmu napravo, nalevo, napravo. Každé

Continue reading

E. III. 10 ŠOTYŠ Z NEDVĚZÍ

Allegretto Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, Ch zády do středu. Drží se za pravé ruce, levé v bok. T. 1.: Dva houpavé přísunné kroky podle Ch doleva, CH vykračuje levou nohou, D pravou. Při každém přísunu spojené paže kmihnou vpřed a vzad ve směru pohybu. 2. : Ch

Continue reading

E. III. 11 TKALCOVSKÁ Z NEDVĚZÍ

Andante, k tanci Vivo, bez korun Sloužila jsem u tkalce, není tomu dávno, a tam sem se učila jak se dělá plátno. Jednu nohu natáhne a druhá se skrčí, osnova se roztáhne, člunek se tam strčí. Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po celé taneční ploše čelem proti

Continue reading

E. III. 12 SUITA DÍVČÍCH HER K ČIŠTĚNÍ STUDÁNEK ZE STŘEDNÍCH A VÝCHODNÍCH ČECH (V KOMPOZICI JAROSLAVY HOCKOVÉ)

České varianty tohoto pozdně letního dívčího zvyku s cho-rovodovými prvky mají různé názvy. např. „vymývání“ nebo „vybírání“ a „čištění“, též „vylévání studánek“, umělecké pojetí ve skladbě Bohuslava Martinů na text M. Bureše zpopularizovalo společný název pro Čechy i Moravu „otvírání studánek“. Do jeho básnického podkladu byly však pojaty i originální,

Continue reading

E. II. 1. HUSA ČERNÁ KEJBAVÁ A POLKA Z HOLETÍNA, PELHŘIMOVSKA A HLINECKA

Allegretto „Hop, hej! Huso černá, nechodívej do ječmena. Přijde na tě šelma sedlák, utrhne ti mlsnej zobák“. Párový tanec po kole, Ch drží D v pase, D ruce na ramenou Ch (var.: oba se drží na ramenou, Ch svrchu, D zespodu). Tempo allegretto; zápis K. Adámka z hlineckého okresu sice

Continue reading

E. II. 2 ZPÁTEČNÍ Z VOJTĚCHOVA

Vivo Dvojice po kruhu, Ch pr. bokem do středu, D 1. bokem, v držení zavřeném. T. 1. – 8.: Ch 1. n. vpřed, D pr. vzad, svižná polka, vždy na první dobu tančená s malým důrazem, a otáčená pokud možná jedním krokem takřka o 360° doleva a doprava – pravidelně

Continue reading