Zřizovatel:

E. III. 9 SEDLÁK – FURIANT Z NEDVĚZÍ

Allegretto

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, Ch levým, D pravým bokem do středu. Oba ruce v bok. Stoj spojný nebo chodidla mírně vzdálena od sebe.
1. sloka
T. 1. – 2.: Ch i D v uvedeném postoji se natočí 3x ve furianto­vém rytmu napravo, nalevo, napravo. Každé otočení se prove­de hmitem v kolenou z mírného podřepu do postoje o napjatých kolenou. Chodidla jsou stále při těchto hmitech na místě, pouze ramena, trup a kyčle se od kolen natáčejí poprvé napravo, podruhé nalevo, potřetí napravo („naparo­vání se“).
3. : Ch i D vydupnou pravou nohou vpřed proti sobě, přenesou váhu těla na napjatou pravou nohu, horní částí hrudníku se přiblíží k sobě a furiantsky zvednou hlavu a pohlédnou na sebe. Při tomto postoji zůstává druhá noha vzadu na špičce nebo se mírně po přední části chodidla posune k noze výkročné.
4. : Úkrok levou nohou (našlápne na celé chodidlo vzad s přísunem pravé nohy), v závěru jsou obě nohy na celých chodidlech.
5. – 8. = 1. – 4.
9. – 16.: D se otáčí valčíkem před Ch doprava vpřed po kruhu, vykročí pravou nohou, ruce stále v bok. Ch postupuje za otáčející se D přísunnými kroky vpřed po kruhu, vykračuje pravá noha (noha došlápne rázně celým chodidlem na zem). Na začátku každého taktu potlesk pravou dlaní do levé vpředu před tělem. V 15. taktu tleskne Ch 3x do dlaní a v 16. taktu s jedním potleskem se současně zastaví.
2. sloka
1. – 8.: jako v 1. sloce.
9. – 16.: CH i D ruce v bok se otáčejí valčíkovými kroky vpřed po kruhu. Oba vykračují pravou nohou.
3. sloka
1. – 8.: jako v 1. sloce.
9. – 16.: Dvojice se uchopí jako ke kolovému tanci (držení zavřené, spojené paže namířeny do středu kruhu). Ch vykročí levou nohou, D pravou a tančí valčík.

Tančí a hrají členové souboru Vysočan z Jihlavy Miloslav Brtník ml. (1951) a Martina Vlčková (1973), Jaroslav Dřevo (1947) a Iveta Urbanová (1964), Josef Prokeš (1956) a Lenka Macková (1972), muzika jako v E.III.1.