Zřizovatel:

E. II. 2 ZPÁTEČNÍ Z VOJTĚCHOVA

Vivo

Dvojice po kruhu, Ch pr. bokem do středu, D 1. bokem, v držení zavřeném.
T. 1. – 8.: Ch 1. n. vpřed, D pr. vzad, svižná polka, vždy na první dobu tančená s malým důrazem, a otáčená pokud možná jedním krokem takřka o 360° doleva a doprava – pravidelně střídané po 8 taktech.
K tomuto vířivému způsobu kroku napomáhají také paže napřažené poněkud poníž.
Délka trvání tance podle vlastní vůle.

Hudební zpracování: B. Vítek sen.
Taneční nácvik: J. Vítková
Popis: H. Laudová (srov. Č. Holas: zpáteční polonéza, IV. 185 a zpáteční 253 odvoláním na sbírky Fr. Bartoše a J. Kollára: moravská zpáteční s polonézovými formami menuetu.)

Tančí a hrají členové souboru Radost z Pardubic Michal Novák (1977) a Dana Chaloupková (1977), Petr Slouka (1951) Lenka Haráková (1979), Milan Šotola (1977) a Gabriela Šediváková (1978), muzika jako v B. 1.