Zřizovatel:

E. III. 5 UTÍKEJ ŽIDE, SMĚSEK Z NEDVĚZÍ

Allegretto

Tančí dvojice v postavení a držení jako u tance Holka neznámá (E.III.l).
T. 1. – 2.: Valčík. Ch vykročí levou, D pravou nohou.
3. – 4.: Obkročák poskočný (1 krok v taktu). Ch vykročí levou, D pravou nohou.
5. – 6. = 1. – 2.
7. – 8. = 3. – 4.
9. – 18. = 1. – 8.

Celé se tanči v taktu tříčtvrtečním, střídá se pouze krok.

Tančí a hrají jako v E.III.2.