F. 7 MAZURA A JÁ DO LESA NEPOJEDU Z RADOSTIC U RYCHNOVA N. KNĚŽNOU

Allegretto Já do lesa nepojedu, já do lesa nepudu, kdyby na mě hajný přišel, on by mně vzal sekeru. Sekera je za dva zlatý a topůrko za tolar, kdyby na mě hajný přišel, von by mně to všecko vzal. Dvojtanec: 1. část: „Hrajte mně mazuru …“, 3/4 a) Úvodní kroky chlapců:

Continue reading

F. 8 NA PŮL SKOKU Z MERKLOVA U VAMBERKA

Allegretto (jen hudba) Tanec s proměnlivým taktem: 2/4 a 3/4 takt se střídají po 1 taktu; dvojice tančí po kole v zavřeném držení. T. 1. – 2. Ch vykročí pr. nohou asi o půl stopy a v další fázi kroku ji posune bezmála o pravý úhel, zároveň levá noha opisuje

Continue reading

F. 9 REJDOVÁK A REJDOVAČKA Z LIPOVKY U RYCHNOVA N. KNĚŽNOU

Allegretto Rejdovák a rejdovačka jsou jedněmi z nejstarších dvojtanců. Nejužívanějším hudebním doprovodem rejdováka je píseň „Letěla husička, letěla z vysoka …“ a pro rejdovačku „Lepší je ta rejdovačka, nežli je ten rejdovák …“ nebo „Učte se děvčátka, učte se rejdovat“. V lidové tradici se vyskytuje i záměna obou názvů tanců.

Continue reading

F.10 STARODÁVNÁ (POLKA) Z MERKLOVIC U VAMBERKA

(informátorka J. Vycpálka pocházela ze Člupku u Litomyšle) Allegretto Párový tanec v zavřeném držení. CH a D se otáčejí pomalu do kolečka: T. 1.a): Ch vykročí 1. nohou. D pr. nohou o půl kolečka. b): Ch otáčí se pr., 1., D 1., pr. o půl kolečka. 2. : Totéž otáčení opačnýma

Continue reading

F. 11 TOČENÁ POLKA Z ČERNÍKOVIC U RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU

Moderato Další „točená“ polka, s doprovodem třídobého lendlerového typu. je rovněž příkladem staršího způsobu provedení kroku. Bylo tomu tak zejména v oblastech, kde se stýkaly kulturní tradice českého a německého etnika, v tomto případě na Podorlicku. Točená polka je také velmi pomalá a tančí se opět takřka na místě. Na

Continue reading

F. 12 VOLKY ZE SLEMENA U RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU

Allegretto Já ty volky nepoženu-ženu, já mám doma mladou ženu. Kdybych já ty volky honil, taradamta táramta, jinej by mi za ní chodil, taradamta tam. Tanec s proměnlivým taktem, v němž se pravidelně střídají 2 obkročáky a 2 sousedské (valčíkové kroky). Předzpěv na místě, dále tančí dvojice v zavřeném párovém

Continue reading

E. III. 1 HOLKA NEZNÁMÁ, SMĚSEK Z NEDVĚZÍ

Allegretto Holka neznámá, nechoď za náma, nechoď do hospody. Jsou tam hoši ze Lhoty, maj’ kožený kalhoty, boty viksovaný. Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po celé taneční ploše, Ch zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené. V tanci se střídají kroky obkročáku houpavého a

Continue reading

E. III. 2 SALÁT, SMĚSEK Z NEDVĚZÍ

Allegretto Počkej, počkej, povím na tě, že tys nám byl na salátě, na salátě na zeleným, počkej, já to na tě povím. Mlč a nepovídej, to byl někdo jinej. Tančí dvojice v postavení a držení jako u tance Holka neznámá (E.III.l). 1. – 8. takt: 16 kroků obkročáku poskočného (dva

Continue reading

E. III. 3 SVITAVSKÁ SMĚSEK Z NEDVĚZÍ

Allegretto Vašku, poď dom, máš tam kašu, Vašku, poď dom, máš tam kašu nachystanou. Já dom nepudu, já tu zvostanu u muziky. Tančí dvojice v postavení a držení jako u tance Holka neznámá (E.III.1). T. 1. – 4.: 8 kroků obkročáku poskočného (dva v taktu). Ch vykro­čí levou, D pravou

Continue reading

E. III. 4 TALIJÁN, SMĚSEK Z NEDVĚZÍ

Allegretto Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu. D po pravici Ch. Drží se za ruce vzadu za křížem. T. 1. – 16.: Dvojice se otáčí valčíkovými kroky doprava (D couvá), začíná pravá noha. V každém taktu se otočí dvojice o 180°. V lichých taktech vykročí Ch i D

Continue reading