• English

Zřizovatel:

E. III. 6 BAJDYŠ Z NEDVĚZÍ A UBUŠÍNA

Allegretto

Tančí dvojice smíšené po kruhu, Ch zády do středu, D čelem. Ch uchopí D oběma rukama v pase, D mu položí obě ruce ze stran na jeho ramena.
T. 1. – 2.: 4 těžkopádné obkročáky poskočné vpravo (2 v taktu). Ch vykročí levou, D pravou nohou.
3.: Dvojice se pustí. Dvěma poskočnými kroky (1. s obratem o 180° Ch na levé noze vlevo, D na pravé vpravo) se dvojice vzdálí od sebe (Ch do středu, D zevnitř). Na konci druhého poskoku zpětný obrat čelem k sobě (Ch na pravé noze vpravo, D na levé vlevo).
4.: Dvěma kroky poskočnými přiskočí dvojice opět k sobě a chytí se jako na začátku tance.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují po celý tanec.

Poznámka: První doba každého taktu je akceptována silnějším přídupem. V lichých taktech je přídup silnější, v sudých slabší.
Při vzdalování se od sebe a při návratu k sobě D i Ch založí ruce v bok nebo D ruce v bok, Ch ruce ve volném gestu, případně obohaceném o potlesk do dlaní.

Tančí a hrají jako v E.III.2.