B. 3 VRTÁK Z JAROMĚŘE

Allegretto – Vivo – Più mosso Hop, holka, svlíkej kabát, svlíkej kabát, dáme si vrták zahrát, vrták zahrát, holka kabát neslíkala, přece vrták tancovala. Vrták je jedním z nejdříve jmenovaných tanců v českém lidovém tanečním repertoáru. R. 1786 jej jmenuje kramářský tisk „Oučinek muziky“ anebo r. 1810 zákaz vrtáku krajským

Continue reading

B. 4 KOTEK, HONIVÝ ŘETĚZOVÝ TANEC Z KRÁLOVÉHRADECKA A VÝCHODNÍCH ČECH

Allegretto Sedí kotek mezi sudy, pil by pivo, neví kudy. Hej, kotka do koutka, skákejte, děvčátka, pacholátka jdou, jdou, pacholátka jdou, jdou. Sedí kotek na hambálce, šije boty Majdalence. Hej, kotka do koutka, skákejte, děvčátka, přes malou stružku, která ji přeskočí, dostane hrušku. Volání: Málo nás, málo nás, poďte, hoši,

Continue reading

B. 5 KRAKOVÁČKY Z BOHDANČE

Allegretto Z křoví do křovíčka honí ptáček ptáčky, a já vám začínám zpívat krakováčka. Milá mi ta strana, kde sluníčko vzchodí, ale ta milejší, kde má milá chodí. Okolo Bohdanče hrázka podle hrázky, chládek za chládečkem a samé procházky. Překrásné děvčátko často si tu chodí, a mnoho mládenců chytře za

Continue reading

A. 1 CHROUSTOVSKÝ MLÁDENCI, BAJR ZE SMIDAR

Allegretto Chroustovský mládenci, kde ste koně pásli, ztratila sem šáteček, zelenavej věneček, kterej ste ho našli? Severovýchodní podhorská část Hořicka zahrnuje svérázné osídlení smíšeného česko-německého etnika. Patřil sem i Chroustov, ležící pod pahorkatinou Zvičiny, jedné z východočeských oblastí, ve které se zachovaly v početné míře tance s proměnlivým taktem, zde

Continue reading

A. 2 KDYŽ JSEM ŠEL ZE SMIDAR Z JARMARKU, BAJR ZE SMIDAR

Allegretto Když sem šel ze Smidar z jarmarku, koupil sem si novou píšťalku, koupil sem si jí, pískal sem na ni, když sem vyprovázel Andulku. Smidary sice leží na okraji Hořicka a Bydžovska, ale protože chlapec „šel z jarmarku“ odtud domů, patrně si pískal podle noty ze své vsi, kde

Continue reading

A. 3 UKRADLI SME KRÁVU, BAJR Z HOŘICKA

Allegro Ukradli sme krávu, krávu, velebnýmu pánu. Kráva, kráva, kráva, kráva, tři telata měla, kráva, kráva, kráva, kráva dobré mlíko měla. Obvyklé párové držení zavřené v tanci po kole. T. 1. – 2.: 4 lehké obkročákové poskočné kroky (2 kroky v jednom taktu). 3. – 4.: 2 klidné sousedské vykroužené

Continue reading

A. 4 BEDNÁŘ Z JIČÍNSKA A HOŘISKA

Tanec vychází ze čtverylkového typu společenských tanců, ač se v textu připomíná řemeslnické řemeslo. Doprovodné pracovní pohyby se tu ani nepoužily, ani nezachovaly. Je tancem dvou­dílným. I. díl se tančí zvolna třídobými kroky. II. díl rychle kroky dvoudobými, což tanci dodává patřičný vzruch. Tančí 4 trojice v čtverylkovém postavení –

Continue reading

A. 5 HOLUBIČKA ZE ZÁMEZÍ U ŽELEZNICE

Moderato Trojdobý tanec jednoho páru, který svým stylem připomíná starý způsob milostného (svatebního) tance, rozšířeného v Českém ráji a v Pojizeří a zapsaného též v několika oblastech Německa již v období 1810 – 1818. Hudebně to připomíná lendlerový nápěv. Náplň tance lze si symbolicky vyložit, podle sběratele P. Krejčího, který

Continue reading

A. 6 CHRASTÁK ZE SUCHORAD NA HOŘICKU

Moderato Též zvaný chřasták, trojdobý párový otáčivý tanec tančený na způsob „skákavého valčíku“ mírně z místa po kole. V zavřeném párovém držení se v rámci základní osmitaktové formy tančí stále opakovaně: T. 1.: Doba 1. a všechny další takty – malý krok stranou, Ch začíná 1. nohou, D pr. nohou.

Continue reading

A. 7 SOUSEDSKÁ Z HOŘICKA

Allegretto Žádnej nám nemůže za naše peníze, žádnej nám nemůže zabraňovat v hospodě tancovat, holky si namlouvat, žádnej nám nemůže zabraňovat. Párový tanec ve střídavém držení zavřeném a Ch a D též samostatně. Volnějším tempem než valčík. Figurace se mění v prostoru v osmitaktových frázích. T. 1. -8. Figurace I.

Continue reading