• English

Zřizovatel:

E. III. 7 HRÁCH Z NEDVĚZÍ

Allegretto

Když sem jel do Prahy pro hrách, pro hrách,
upaď mi na cestě valach, valach.
Kdybych mu byl dával oves, oves,
byl by mě do Prahy dovez, dovez.
Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou,
vykopal tam rozmarýnu velikou, velikou,
nebyla to rozmarýna, byl to křen, byl to křen,
vyhodil ho zahradníček z okna ven, z okna ven.

Tanec má dvě části:
I. tříčtvrteční takt
Trojice (Ch a 2 D) utvoří vázaný kroužek (drží se za napjaté paže v upažení). Na počátku tance je Ch levým bokem do středu.
T. 1. – 16.: Trojice se otáčí běhovými krůčky ve valčíkovém rytmu vpravo kolem a současně postupuje tímto otáčením mírně vpřed po obvodu kruhu. V lichých taktech vykročí pravá noha a spojené paže z upažení plytký kmih spojenými pažemi dovnitř (spojené ruce trojice směřují do středu). V sudých taktech vykročí levá noha vpřed a plytký kmih spojenými pažemi vzad do původní polohy.
II. dvoučtvrteční takt
Následuje podbíhání brankami. Trojice se drží za ruce v kroužku.
T. 1. – 4.: Ch a D po jeho levici vytvoří zvednutím spojených paží branku, do které vbíhá D po pravici Ch. Ch se podtáčí za podbíhající D a současně se podtáčí levá D na svém místě. Levá D se točí na místě doprava pod spojenými pažemi a Ch po proběhnutí pravé D, která obíhá okolo jeho pravého boku na své místo, se podtáčí doleva. Levice levé D s pravicí pravé D tvoří branku nad hlavou Ch a levé D. Na konci 4. taktu opět všichni vytvoří kroužek, jako na začátku.
5. – 8. = 1. – 4., ale naopak a začíná levá D.
9. – 16. = 1. – 8.

Tančí a hrají členové souboru Vysočan z Jihlavy Jaroslav Dřevo (1947), Iveta Urbanová (1964) a Martina Vlčková (1973), Josef Fišar (1972), Lenka Macková (1972) a Lenka Orlíčková (1970), muzika jako v E.III.1.