Zřizovatel:

E. III. 8 OKLEPÁK Z PUSTÉ RYBNÉ

Allegretto

Sedlák voře podle meze, šáteček mu z kapsy leze,
selka za ním poskakuje, tralalalala, tralalalala,
šáteček mu zastrkuje, tralalalala, la.

Dvoudílný párový tanec pomalého tempa. Ch a D v posta­vení proti sobě, D zády po kruhu spojí obě ruce v držení poníž v mírném oblouku rozpažení.

Díl 1:
T. 1. -12.: V každých dvou taktech: D vyšlápne s podupem pr. nohou vzad, Ch 1. nohou vpřed a na ní poskočí mírně 3x -současně volná noha provede 3 oklepy patou o patu nohy stojné.
Díl 2:
T. 13. – 14.: Ve dvou tříčtvrtečních taktech se D podtáčí 2x sousedským krokem pod pr. rukou Ch, který jde za ní po kruhu přísunným krokem valčíku. Doprovází je úsek písně: Tra-la-la, tra-lala la.
15. – 18.: Opakují se kroky s poklepáváním z dílu 1.
19. – 20. = 13. – 14.

Pozn.: srov. s variantem zapsaným Č. Holasem v V. dílu Českých písní a tanců. Praha 1910, s. 127-8, rovněž z Poličska.

Hudební zpracovaní:
Nácvik:
Popis: H. Laudová

Tančí a hrají členové souboru Kalamajka z Havlíčkova Brodu jako v C. 1.