D. 4 KRADENÁ, MATENÍK Z NOVÉ VSI U CHRUDIMI

Allegretto Tanec s proměnlivým taktem: O VV O VV / OOOO, dvojdílný. T. 1.: Ch a D v zavřeném držení k tanci po kole jeden obkročák (střídavě pr. a 1. nohou) s výskokem a s rázným dopadem na podlahu. 2. – 3.: 2 valčíkové kroky 4. = 1. 5. – 6. =2.

Continue reading

D. 5 LATOVÁK Z LIPKY (CHRUDIMSKO)

Allegretto Čisťounká vodička ze skály se prejská, zkázala mně má panenka, že se jí stejská. Tralala, tralala, že se jí stejská. A mně se nestejská, ale je mi líto, že za jinou ty chodíváš přes naše žito. Tralala, tralala, že se jí stejská. Tento latovák není v pravém slova smyslu

Continue reading

D. 6 KOŠÍČEK, MAZURKA Z NOVÉ VSI U CHRUDIMI

Allegretto Můj zlatej Pepíčku, za to já tě prosím, udělej mně košíček, já ho ráda nosím. Nedělej ho maličkej, dělej raděj větší, aby každej neříkal, že ho dělal krejčí. Udělej ho kulatej, ty můj hochu zlatej, jen ho upleť důkladnej, jak košíkář řádnej. Předzpěv: dvojice stojí ve skupině a Ch

Continue reading

D. 7 FURIANTEK Z VELKÉ STŘÍTEŽE (NASAVRCKO)

Allegretto Když já přídu do hospody, muzika mně hrá, támhle stojí hezká holka, na mě sedívá, já ji vezmu k tanci, peněz plný kapsy, za mnou stojí sedláka syn, grejcaru nemá. A vy, paní Šenkýřová, holbičku piva, támhle stojí hezká holka, vona by pila, tvářičky červený, vlásky načesaný, bejvala to

Continue reading

D. 8 SMĚSEK Z VELKÉ STŘÍTEŽE (NASAVRCKO)

Allegretto /: Sluníčko je nade mlejnem, kdepak my se spolu sejdem. :/ Sejdem se v olšince, dole na pěšince, po klekání bez váhání dozajista dnes. Páry v postavení vedle sebe se drží za vnitřní ruce, druhé ruce v bok. T. 1. – 4. a 5. – 8.: 16 procházkových kroků

Continue reading

C. 1 BŘITVA A HULÁN, DVOJTANEC Z HAVLÍČKOBRODSKA

Allegretto Moderato   Dvojtanec – spojení třídobého tance s rychlým dvoudobým se v lidovém tanci ujalo zejména podle vzoru starších společenských tanců v období národního obrození. Často se spojovaly tance, které spolu neměly nic společného, ale v dvoudobé verzi plnily úlohu gradace. Takové bylo i spojení obou tanců v městském

Continue reading

C. 2 SIL SEM PROSO NA SOUVRATI, OBROZENSKÝ TANEC Z HAVLÍČKOBRODSKA A NASAVRCKA

Vivo Sil sem proso na souvrati, nebudu ho žíti, miloval sem hezké děvče, nebudu ho míti. Síti, nežíti, milovati, nevzíti, sil sem, nežal sem, miloval sem, nevzal sem. Sil sem proso v Nasavrkách, vyrostla mně tráva, pověz ty mně, má panenko, máž-li ty mně ráda? Síti, nežíti, milovati, nevzíti, sil

Continue reading

C. 3 SLOVAN SEM A SLOVAN BUDU, OBROZENSKÝ TANEC Z HAVLÍČKOBRODSKA

Vivo Slovan sem a Slovan budu, černé čižmy nosit budu, černé čižmy od čižmáře, podkověnky od kováře. Havlíčkův Brod a jeho okolí si dlouho udržovaly vlastenecky zaměřenou kulturní tradici a úctu k jejich slavnému rodáku. Podobně jako umělá píseň „Sil sem proso na souvrati“ i tato revoluční píseň byla doprovázena

Continue reading

B. 1 DUPÁK Z KRÁLOVEHRADECKA

Vivo Nevdávej se, má panenko, až ti bude sto let, až ti zuby vypadají, nebudou tě bolet. Ve východních Čechách je tanec zván též „dupavá“ nebo „dupavka“. Patří mezi naše nejstarší tance. Párový tanec tančený po celou dobu po kole, v držení zavřeném. Hlavním a jediným tanečním krokem je přeměnný

Continue reading

B. 2 FURIANT Z KRÁLOVÉHRADECKA

Tanec furiant je ojedinělým českým tancem polyrytmického druhu, ve kterém se v rámci dvou trojdobých taktů tančí 3 dvoudobě rytmizované kroky. Není však druhem tance s pro­měnlivým taktem. Na kazetě jsou zachyceny dvě varianty jeho provedení. Je párovým tancem v zavřeném držení dvojice i v provedení jednotlivců. Allegretto Sedlák, sedlák,

Continue reading