Zřizovatel:

E. III. 10 ŠOTYŠ Z NEDVĚZÍ

Allegretto

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, Ch zády do středu. Drží se za pravé ruce, levé v bok.
T. 1.: Dva houpavé přísunné kroky podle Ch doleva, CH vykračuje levou nohou, D pravou. Při každém přísunu spojené paže kmihnou vpřed a vzad ve směru pohybu.
2. : Ch ve stoji na pravé, D na levé noze provedou trojhran (D pravou, Ch levou nohou): první osmina zkřižmo dovnitř, 2. šikmo zevnitř, 3. osmina přinožit, 4. osmina výdrž ve stoji spojném.
3. : Dvojice se pustí, ruce v bok a otočí se 4 kroky, D vykročí levou, Ch pravou nohou, na místě o 360°, Ch doleva, D doprava.
4. = 2.
5. – 8. = 1. – 4., ale naopak a opačnou nohou. Držení stále za pravé ruce.

Tančí a hrají jako v E.III.2.