A. 8 ZOUVÁK Z CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ NA HOŘICKU

Allegretto Řadový tanec: řada Ch a řada D postavených čelem proti sobě s menším odstupem řad navzájem. Patří do kategorie tanců s proměnlivým taktem, ač v řadovém uspořádání je to výjimečné. Podle O. Zicha jde o tzv. směsek, což také schema kroků dokládá: EEEE, O, VV, O, VV, EEEE, O,

Continue reading