Zřizovatel:

E. II. 1. HUSA ČERNÁ KEJBAVÁ A POLKA Z HOLETÍNA, PELHŘIMOVSKA A HLINECKA

Allegretto

„Hop, hej! Huso černá, nechodívej do ječmena.
Přijde na tě šelma sedlák, utrhne ti mlsnej zobák“.

Párový tanec po kole, Ch drží D v pase, D ruce na ramenou Ch (var.: oba se drží na ramenou, Ch svrchu, D zespodu).
Tempo allegretto; zápis K. Adámka z hlineckého okresu sice předepisuje zvolna, ale patrně pro druhou část, tančenou polkou, patří popis „rychle tančí do kola“.
T 1. – 4.: Dvojice se kolébají napravo a nalevo, celkem 4x v jednom taktu.
5. – 8.: Trochu rychleji tanec polkou do kola. Zastavit a znova kolébání.
Tanec zapsali shodně: K. Adámek, Tance lidové v okresu Hlineckém. ČL VI. 1897, s. 370: první část ve čtvrtkových notách, druhou ve 2/4 taktu v osminách a šestnáctinách. Srov. též Č. Holas, ČLPaT, 1811, díl III., s. 259 z Pelhřimovska, č. 407 -skočná.

Hudební zpracování: Fr. Zajíc
Taneční nácvik: Jiří Taks
Popis: citované sbírky

Tančí a hrají jako v E. I. 3, v muzice všichni tři klarinetisté.