Zřizovatel:

B. 8 ČÍ JE DĚVČE I Z BENEŠOVA

Čí je, čí je, čí je děvče v té červené kacabajce,
čí je, čí je, čí je děvče, to je děvče mý,
/: a mý, a mý, a mý…:/

/: Ono rádo kafe pije a rohlíky přikusuje,
to je děvče mý. :/

Tančí trojice CH a dvě D v malém kroužku čelem do středu. Drží se navzájem za napjaté paže.
1. – 8. takt: Kroužek se otáčí 8 houpavými polkovými kroky vpravo stranou. Vykročí pravá noha.
9. – 16. takt: Totéž opačným směrem, vykračuje opět pravá noha. Změna směru se provede na začátku 9. taktu otočením na levé noze a překročením pravé nohy přes levou („osmič­ka“). V 16. taktu se dvojice zastaví a natočí čelem do středu.
17. takt: Dvojice v postavení čelem do středu kruhu udělá na 1. dobu jeden řezankový krok pravou nohou vpřed. Na 2. dobu taktu výdrž. Řezankový krok se provede po celém chodidle.
18. takt: Výskokem výměna nohou a řezankový krok levou nohou v před. Na 2. dobu výdrž.
19. takt: 2 řezankové poskoky pravou a levou nohou.
20. takt – a: Řezankový krok pravou nohou vpřed. b: Výdrž.
21. – 24. takt = 17. – 20. takt, ale řezanka se provádí opačnýma nohama. Začíná levou.
25. – 26. takt: Trojice se pustí, CH se zavěsí s pravou D za pravé lokty a krokem rychlé chůze se s ní zatočí 4 kroky jednou kolem (vykročí pravá noha). V závěru zátočky se pustí. Lichá D mezitím opíše na svém místě kroužek rovněž 4 kroky stejného charakteru (vykročí levá) doleva zevnitř a pak proti tanečníkovi, který se mezitím zatáčel s pravou D.
27. – 28. takt: CH se zavěsí s levou D za levé lokty a zatočí se s ní opět 4 kroky rychlé chůze jednou kolem. D vykročí levou nohou, u CH zůstává pravá noha nohou výkročnou. Pravá D mezitím, jakmile se uvolnila od tanečníka, pokra­čuje 4 kroky dále po kroužku ve směru své zátočky s taneční­kem – doprava, a nadejde mu tak až do středu.
29. – 30. takt = 25. – 26. taktu. CH uvolní levou D a zavěsí se s pravou D za pravé lokty. Zatímco se zatáčejí, uvolněná levá D pokračuje dál v chůzi po obloučku doleva naproti svému partnerovi.
31. – 32. = 27. – 28. taktu.
Po skončení tance všichni opět vytvoří kroužek k dalšímu opakování tance jako na začátku.

Tančí a hrají členové souboru Velen z Boskovic Ladislav Matuška (1973), Barbora Dudová (1978) a Lenka Kmečová (1977), muzika jako v A. 1.