Zřizovatel:

B. 1 ŠTÉC Z DZBELU

Dokola, oj, dokola, zahréte nám sólo,
hoděláme kolo, a kdo ho pokazí, ten štvrtně narazí,
dokola, oj, dokola, ať je plná hospoda.

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Uchopí se za obě ruce: D vloží prsty své pokrčené levice (předloktí šikmo vzhůru) do pokrčené pravice CH. CH nastaví pravou ruku D. aby mu mohla vložit shora prsty do jeho rozevřené dlaně. CH pak palcem a ostatními prsty lehce obemkne prsty její levice, palce mírně zaklesnuty do sebe.
Takto spojené vnitřní paže jsou nakloněny šikmo vzhůru dovnitř. Levou ruku pak CH volně napne ve směru tance a otočí dlaní vzhůru. D mu vloží shora svoji pravou ruku do jeho nastavené dlaně. Tímto držením se dvojice mírně k sobě natočí tvářemi i tělem.
1. takt: Dvojice postoupí třemi kroky vpřed (na každou dobu jeden krok), vykročí vnější noha. Při třetím kroku se dvojice vyhoupne do polovýponu, druhá noha CH i D zůstává opřena vzadu přední částí chodidla o zem.
2. takt: Tři kroky vzad: a – krok vnitřní nohou vzad s došlápnutím na celé chodidlo, b – krok vnější nohou vzad, c – vnitřní noha přikročí k noze vnější.
3. – 6. takt: Dvojice se pustí, CH postupuje vpřed obyčejnými krok) (3 v taktu), vykročí levou nohou. Na začátku taktu vždy tleskne pravou dlaní do levé v pokrčení předpažmo. D se otáčí vedle CH po vlastní dráze, posunuta poněkud vpřed, před CH (CH je šikmo za ní). D se otáčí přešlapováním z nohy na nohu – 3 obyčejnými kroky v taktu jednou dokola. Stále přitom ovšem postupuje vpřed. Ruce drží volně připaženy. Na začátku 3. taktu vykročí pravou nohou. Posledním krokem 6. taktu se zastaví těsně u CH.
7. – 8. takt = 1. – 2. takt. Při posledním kroku 8. taktu se natočí dvojice čelem k sobě.
9. – 10. takt: Dvojice se pustí a otočí se na místě každý sám, CH vpravo (vykročí pravou nohou), D vlevo (vykročí levou nohou) CH ruce v bok, D mírně odpaží. Vlastní otáčka se provede v 9a až c a v 10a – tedy čtyřmi kroky, na 10b-c je výdrž ve stoji čelem proti sobě.
Tanečníci doprovázejí tanec zpěvem taneční písně.
Tanec štéc, tančený především na Malé Hané a na Drahan-ské vrchovině, je protějškem hanáckých cófavých.

Tančí členové souboru Mánes z Prostějova Adolf Dolák (1964) a Vladimíra Doláková (1967), Ivan Dostál (1949) a Marie Vysloužilová (1955), Vladimír Vondra (1961) a Magda Hietmarová (1965), Vlastimil Votroubek (1954) a Ivana Králová (1969), Petr Vysloužil (1977) a Andrea Matušková (1973), hrají Brněnští gajdoši z Brna Vladimír Meloun (1926) prim, Pavel Šnajdr (1975) housle-obligát, Otakar Kůrka (1931) a Ewald Vallazza (1942) housle-terc, Milan Holzapfel (1930) viola-kontr, Otakar Pokorný (1926) zobcová flétna, Lenka Foltýnová (1971) cimbál a Jaroslav Červenka (1934) kontrabas.