Zřizovatel:

B. 4 OCÓRANÁ Z VOJTĚCHOVA

Tančí dvě trojice čelem proti sobě, mohou také tančit jednotlivé trojice. V každé trojici stojí CH uprostřed a po každé straně jedno D. Obě D jsou zavěšena vnitřní nikou do poohnutých paží CH, vnější ruce mají založeny v bok.
1. takt: Trojice postoupí k sobě 3 ráznými kroky našlapovanými na celé chodidlo. Vykročí levá noha. 1. krok je s podupem, při 3. kroku se trojice mírně zhoupne na výkročné (levé) noze, pravá noha se odlepí od země a přitáhne se k noze výkročné.
2. takt: Trojice se vrací 3 kroky na svá místa, vykročí pravá noha. Ve 3. době 2. taktu provedou všichni krok pravou nohou vzad, levá zůstane vpředu připravena ke kroku vpřed v následujícím taktu.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt.
5. takt: Trojice se pustí, CH se zavěsí s pravou D za levé paže a otočí se 3 běhovými kroky jednou kolem, vykročí levé nohy. Lichá D stojí na svém místě, ruce v bok a přešlapuje na místě 3 běhovými krůčky, vykračuje rovněž levá nebo se otáčí na místě doleva. Při posledním kroku zátočky se dvojice pouští a CH se natáčí k levé D.
6. takt: CH se zavěsí s levou D za pravé lokty a zatáčí se s ní na
místě rovněž 3 běhovými kroky, nyní vykročí pravou nohou. Pravá D se otáčí na místě běhovými kroky doleva, ruce v bok. Tempo zátoček je rychlé.
7. – 8. takt = 5. – 6. taktu.
9. – 10. takt: Trojice v postavení jako na začátku tančí jako v 1. – 2. taktu. Tempo se zvolní.

Tančí členové souboru Mánes z Prostějova Vlastimil Votroubek (1954), Vladimíra Doláková (1967) a Marie Vysloužilová (1955), Petr Vysloužil (1977), Ivana Králová (1969) a Andrea Matušková (1973), hrají Brněnští gajdoši z Brna jako v B. 1.