Zřizovatel:

B. 2 ŠTÉC Z BOHUSLAVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu. Na začátku tance stojí D uvnitř natočeno zády do středu. Čelem proti ní stojí CH. V pravých ruku drží asi ve výši obličeje cípy do tří rohů složený bílý šátek s krajkou, levé ruce v bok.
1. takt – D: V uvedeném postavení na a) krok levou vlevo stranou, b) pravá noha přikročí k levé noze, c) úkrok pravou nohou zpět na původní místo.
CH – a: Krok pravou vpravo stranou.
b: Levá přikročí k pravé noze.
c: Úkrok levou nohou vlevo stranou zpět na původní místo.
2. takt – D: a – přikročí levou nohou k noze pravé,
b – zakročí levou nohou vzad s otočením o čtvrt kola doleva (je natočena zády do směru pohybu po kruhu proti hodinovým ručičkám),
с – přikročí pravá noha k noze levé.
CH: a – přikročí pravou nohou k noze levé,
b – udělá krok pravou nohou vpřed s otočením o čtvrt kruhu doprava,
с – přikročí levá noha k noze pravé.
Na konci 2. taktu stojí nyní dvojice čelem proti sobě, ale D posunuto doprava do středu kruhu (šátek drží stále ve stejné rovině). Každý postupuje po své dráze (D ne přímo před CH, ale posunuto doprava do středu).
3. takt: Dvojice v tomto postavení postoupí 3 kroky vpřed po kruhu (D couvavě). CH vykročí na a) pravou nohou vpřed a D vykročí levou vzad.
4. takt: Dvojice zvedne paže se šátkem nahoru a D se podtáčí pod šátkem 3 kroky doleva o 360°, vykročí pravá noha. CH se podtáčí současně s D 3 kroky doprava, začíná levá noha. V závěru podtáčky se dvojice postaví do původního posta­vení, D zády a CH čelem do středu kruhu.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují až do konce nápěvu, tj. až do konce 48. taktu.

Tančí členové souboru Mánes z Prostějova Adolf Dolák (1964) a Vladimíra Doláková (1967), Vlastimil Votroubek (1954) a Ivana Králová (1969), Petr Vysloužil (1977) a Andrea Matušková (1973), hrají Brněnští gajdoši z Brna jako v В. 1.