• English

Zřizovatel:

B. 7 BŘETVA Z PROTIVANOVA

Kópil sem si v Praze břetvo, nechtěla mně fóse brát,
/: namlovil sem si já holko, nechtěla mě milovat. :/

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za ruce vzadu křížem.
1. – 2. takt: Dvojice postoupí vpřed 2 kroky protivanovského třasáku. Je to skočná polka tančená velmi tvrdě po přední části chodidel s odlehčenou patou. Krok začíná v předtaktí odrazem z pravé nohy. V prvním taktu tančí dvojice jedním skočně provedeným přeměnným krokem s potřásáním celého těla. Levá výkročná noha dopadne na zem přední částí chodidla, přeměna kroku se provede skočně, jako kdyby se odrážel míček od země, téměř na místě. Ve 4. osmině taktu se odrazem z levého chodidla připraví dvojice k dru­hému kroku. V druhém taktu stejně postoupí vpřed krokem pravou nohou. Ve 4. osmině 2. taktu se odrazí opět dvojice do výšky.
3. – 4. takt: Dvojice se otočí 4 ostrými poskočnými kroky s vysokým odrazem a skrčováním druhé nohy v koleně o 360° doleva, vykročí opět levá noha. Dvojice se otáčí po malém kroužku, tanečník je téměř osou otáčení – vykročí levou nohou mírně vpřed a ihned zatočí do kroužku. Tanečnice má delší oběžnou dráhu, proto musí být její krok delší. Držení dvojice vzadu křížem musí být velmi pevné, aby se dvojice neroztrhla.
5. – 8., 9. – 12. takt = 1. – 4. takt. V závěru 12. taktu dvojice přibrzdí v tanečním tempu a připraví se na prudký houpavý obkročák tančený téměř na místě. D přitom přešlápne na druhou nohu.
13. – 28. takt: Obkročák ve stejném držení jako na začátku tance. Dvojice se k sobě natočí čelem. Při obkročáku vykra­čuje D pravou a CH levou nohou. Dvojice se otáčí doprava. Otáčení se neprovádí o pul kola. jak bývá zvykem v kolovém držení zavřeném, ale pouze každým krokem o čtvrt kola. Tím se dvojice otáčí stále po malém kroužku na jednom místě. Kroky jsou úsečné, tvrdé, svižné. Na konci 20. taktu tanečníci přidupnou místo posledního kroku a při repetici znovu tančí šlapák i se závěrečným přidupnutím.

Tančí a hrají členové souboru Skalák z Protivanova Jaroslav Pavlu st. (1948) a Draha Pavlů (1954), Jaroslav Pavlů ml. (1977) a Bohdana Kolínská (1974), Josef Pospíšil (1963) a Iveta Pospíšilová (1964), Jaroslav Vašíček (1974) a Eliška Vašíčková (1948), muzika ve složení Vojtěch Kolář st. (1917) prim, Tomáš Zouhar (1973) housle-obligát, Alois Kolář (1928) viola-kontr, Alois Pospíšil (1924) a Radek Řehoř (1971) klarinety a Vojtěch Kolář ml. (1950) kontrabas.