Zřizovatel:

B. 3 ŠTÉC Z KLADEK

Moderato

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v zástupu (i v několika proudech) za sebou. D po levici CH je zavěšeno pravou rukou do pokrčené levé paže CH buď obyčejné, nebo dlaně vloženy do sebe. Vnější ruce v bok.
1. – 2. takt: Dvojice postoupí 5 kroky vpřed, CH i D vykročí levou nohou. Nohy našlapují lehce na celá chodidla. Ve 3. době 2. taktu přikročí pravá noha k noze levé do stoje spojného. Dvojice se zastaví. Postoupí-li dvojice 6 kroky vpřed, pak na 3. dobu 2. taktu pravá noha pokročí ještě malým krokem vpřed.
3. – 4. takt: Dvojice se vrací zpět na svá místa buď 5 kroky s přikročením druhé nohy k noze výkročné nebo 6 kroky. Vykročí levá noha vzad.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt.
9. – 10. takt: Dvojice ve stejném držení jako na začátku tance se v rychlejším tempu otáčí 3 přeměnnými kroky vpravo kolem společné osy doprava ve 2 taktech (CH couvá, D postupuje vpřed). CH vykročí levou vzad, D levou vpřed. 3. přeměn-ným krokem se dvojice pouští a přetáčí se k sobě opačnými boky, CH doleva, D doprava. Po přetočení se ihned zavěsí D do CH, nyní levicí do jeho pravé pokrčené paže.
11. – 12. takt: Nyní se otáčí dvojice opačným směrem doleva. D opět postupuje vpřed, CH couvá, vykračují pravou nohou. Ve 12. taktu při 3. přeměnném kroku se opět pouštějí a přetáčejí se opačným bokem k sobě. Takto střídají otáčení jedním a druhým směrem až do konce nápěvu, tj. do konce 24. taktu.

Tančí členové souboru Mánes z Prostějova Adolf Dolák (1964) a Vladimíra Doláková (1967), Petr Vysloužil (1977) a Andrea Matušková (1973), hrají Brněnští gajdoši z Brna jako v B. 1.