Zřizovatel:

C. 31 VOJÁK I Z OSÍČKA-PŘÍKAZ

Tančí CH a D ve dvou čelných řadách proti sobě, vzdáleni od sebe 2 – 3 kroky, v jedné řadě CH, ve drahé D, ruce v bok.
1. – 4. takt: Čtyři kroky přísunné vpravo stranou, vykročí pravá noha (CH se vzdalují od D). Každý krok přísunný je ukon­čen malým hrnkem podřepmo.
5. – 8. takt: Sedm poskoků na pravé noze vlevo stranou s „ka-lamajkovými poklepy“ drahé nohy při každém poskoku k noze poskakující vnitřní stranou chodidla. Přiklepávající noha je v koleně mírně pokrčena. Poskoky se vracejí taneč­níci na svá původní místa. Na 1. dobu 8. taktu s příklepem nohy doskočí do stoje snožmo a na 2. dobu výdrž.
9. – 16. takt = 1. – 4. takt, buď stejným směrem jako v taktech 1. – 8., nebo naopak a opačnou nohou.
17. – 18. takt: Dvě a dvě nejbližší dvojice utvoří čtveřici. Uchopí se do kříže za pravé ruce v upažení, levé v bok. Každý se drží s cizím partnerem. Uspořádání je tedy následující: První a drahá D vedle sebe a proti druhý a první CH. První D se drží za pravé ruce s drahým CH, drahá D s prvním CH. Čtyřmi obyčejnými rychlými kratšími kroky se otočí celá čtveřice o necelého půl kola, vykročí pravá noha.
19. – 20. takt: CH jako v taktu 17. – 18., ale kroky jsou kratší, skoro na místě. Spojené paže zvednou stříškovitě nahoru téměř do vzpažení dovnitř. Posledními dvěma kroky prove­dou obrat o 180° vpravo. Při posledním kroku se pustí pravicemi dívek. Dívky se pod zvednutými spojenými pravi­cemi s CH podtočí čtyřmi kroky a otočí se o 180° vpravo. Obrat se provede skoro na místě. Po dokončení obratu při posledním kroku, kterým se již pouze na místě dotáčejí, se pustí pravicemi chlapců. Všichni jsou natočeni do středu levými boky.
21. – 24. takt: Dvojice se uchopí do kříže za levé ruce, pravé v bok. Tančí totéž jako v taktech 17. – 20., ale na opačnou stranu a na konci s obratem dívek doleva. Vykračuje opět pravá noha.
25. – 28. takt = 17. – 20. takt.
29. – 30. takt = 21. – 24. takt.
Tančí a hrají jako v C. 22.