Zřizovatel:

B. 37 ŽENSKÝ HODOVÝ A OSTATKOVÝ REJ Z TVAROŽNÉ

Con moto

Hody byly, hody bodó, hody tři dny trvaly,
kdyby ještě tři dny byly, tak by sme se strhaly.

Ach, vy milé ostatky, už vás taky dost mám,
loni sem se nevdala, letos už se nevdám.

Loni sem se mohla vdát, byla sem maličká,
letos bych se vdávala, nemám šohajíčka.

Loni sem se mohla vdát, nechtěla sem ševce,
letos bych se vdávala, ani ten mě nechce.

Hodový rej dívek z Tvarožné – píseň Hody byly, hody budó – 2/4 takt

Děvčata v Tvarožné vytvořila o hodech o přestávce u muziky čtveřice (vždy dvě a dvě proti sobě, vzdáleny od sebe čtyři velké kroky). Dívky ve čtveřicích se drží navzájem za ruce vzadu kří­žem. Za zpěvu hodové písně běhaly jednotlivé čtveřice vždy čtyřmi drobnými běhovými krůčky k sobě (1. – 2. takt), vykročí pravá noha, a čtyřmi běhovými krůčky vzad (3.-4. takt), vykročí opět pravá noha. Při pohybu vpřed někdy dívky v první době taktu i vyduply výkročnou nohou a mírně se předklonily.

Ostatkový rej dívek z Tvarožné – píseň Ach, vy milé ostatky – 2/4 takt

  1. sloka

Děvčata se otáčejí běhovými krůčky v kroužcích po čtyřech dívkách, držení za ruce v mírném odpažení. Kroužky se otáčejí doprava běhovými krůčky, vykračuje pravá noha.

  1. sloka

Čtveřice dívek v kroužcích se natočí čelem do středu.

1. – 2. takt: Dívky běží čtyřmi drobnými krůčky až těsně k sobě do středu kruhu, vykročí pravá noha. Spojené paže obloukem zdola vpřed pokrčí předpažmo.

3. – 4. takt: Dívky běží čtyřmi krůčky vzad, vykračuje pravá noha. Spojené paže se napínají ze skrčení předpažmo obloukem do mírného zapažení.

5. – 8. takt = 1.-4. takt.

Při třetí sloce se všechny kroužky běhovými krůčky s otá­čením doprava v jednom místě uvolní a postupně se spojují do jednoho velkého kruhu, ve kterém pak pohybem proti hodinovým ručičkám tančí až do konce sloky běhovými krůčky. Stále vykra­čuje pravá noha. Po skončení tance se pustí, natočí se čelem do kruhu, zvednou pravice a typicky brněnským způsobem výskají.

Tančí a hrají jako v B. 35.