• English

Zřizovatel:

B. 34 MAZURKA II Z OMIC

Allegretto

Naše husa chodí bosa, zábl jí to, byla rosa,
naše husa chodí bosa, záblo jí to do nohou.

Tančí a hrají jako v B. 31.

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení polootevřeném, CH zády, D čelem do středu. Spojené vnější paže jsou volně napjaty do směru tance po kruhu.

1. – 2. takt: Dvojice postoupí dvěma kroky mazurky vydupávané, vykročí vnější noha (popis kroku viz u mazurky I – B. 33).

3. – 4. takt: Dvojice se otočí na místě kolem společné osy o 360° doleva (CH couvá) šesti obyčejnými, mírně hopkavými kroky, vykročí vnější nohou: CH levou vzad, D pravou vpřed, spojené paže jsou v klidu.

Pohyby taktů 1. – 4. se opakují až do konce tance.

Tančí a hrají jako v B. 31.