Zřizovatel:

B. 36 ŽENSKÝ TANEC Z BLAŽOVIC

Allegretto

Pletla věnec olivový,
drobným jetelem, drobným jetelem
proplétaný, proplétaný.

Mezi rejovité tance dívek o přestávce u muziky za zpěvu příslušných písní patří i tanec Pásla husy z Blažovic. Dívky vytvoří v dvojstupu uprostřed sálu sudý počet dvojic. Liché dvojice mají na počátku tance obě ruce v bok, sudé se drží za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce v bok. Celý dvojstup dívek se pohybuje mírně vpřed po přímce až na opačný konec sálu anebo po obvodu kruhu za sebou, všechny levým bokem do středu. Taneční pohyb lichých a sudých dvojic probíhal souběžně, každá skupina dvojic tančila jinak. Ve svém projevu se vždy po určitém počtu taktů střídaly.

Liché dvojice:

1. – 4. takt: Obě D se vzdalují čtyřmi přísunnými kroky ve valčíkovém rytmu od sebe – pravá D doprava, vykračuje pravou nohou vpravo stranou. Levá D doleva, vykračuje doleva vlevo stranou.

5. – 8. takt: Obě D se vracejí po stejné dráze zpět k sobě, rovněž čtyřmi přísunnými kroky. Nyní vykračují vnitřní nohy.

Sudé dvojice:

1. – 8. takt: Obě D postupují vpřed osmi přísunnými kroky ve valčíkovém rytmu, vykračuje stále pravá noha (někdy vykra­čují obě vnější nohou: pravá pravou, levá levou).

V tuto dobu liché dvojice, které šly nejprve od sebe a vytvořily tím volný prostor pro průchod sudých dvojic, se vracejí zpět k sobě a uchopí se za vnitřní ruce. Tím si jednotlivé dvojice vyměnily místa i role.

9. – 16. takt =1.-8. takt, ale liché dvojice tančí nyní to, co prve sudé dvojice a naopak sudé to, co prve liché.

Takto se střídá taneční pohyb i jednotlivé útvary sudých a lichých dvojic až do konce tance.

Tančí a hrají jako v B. 35.