• English

Zřizovatel:

B. 33 MAZURKA I Z OMIC

Allegretto

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Dvojice se uchopí vnitřníma rukama v pokrčení připažmo, vnější ruce v bok.

1. takt: Dvojice tančí jedním krokem vydupávané mazurky vpřed:
a: vydup vnější nohou (výpad),
b: přeskok na vnitřní nohu, která dopadne na místo kde stála prve vnější noha; vnější noha přitom se vymrští v koleně vpřed, chodidlo v přirozené poloze;
c: ještě jeden poskok na místě na vnitřní noze, vnější noha se poohne v koleně tak, že pata vnější nohy se přitáhne k holeni nohy poskakující.

2. takt: Třemi nízkými skoky přeběhne D na levou stranu CH s otočením kolem vlastní psy o 360° doleva, vykročí pravou (vnější) nohou. Dvojice uvolní přitom původní držení vnitřníma rukama a CH přechytne levicí pokrčenou v lokti pravici D, volné ruce založí oba v bok. D nyní stojí po jeho levici, CH přitom přešlápne třemi kroky na místě, vykročí levou (vnější) nohou.

3. – 4. takt =1.-2. takt, ale naopak a opačnýma nohama. D se vrací zpět na své původní místo.

Pohyby taktů 1. – 4. se opakují až do konce tance.

Tančí a hrají jako v B. 31.