Zřizovatel:

B. 31 KUKANÁ I Z OMIC

Allegretto

Nápěv tance je podložen textem „Boleslav, Boleslav, překrásný město…“. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem u středu, D před CH. CH uchopí D zezadu oběma rukama za ramena, D ruce v bok.

1. takt: Dvojice postoupí krokem přísunným levou nohou vpřed s mírným natočením asi o 45° vlevo zevnitř. Krok přísunný je ukončen podřepem. D se natáčí hlavou i trupem doleva k CH. CH jakoby si D oběma rukama natáčel k sobě. Oba se přitom na sebe dívají („kókajó se na sebe“).

2. takt = 1. takt, ale naopak a opačnou nohou.

3. a 4. takt. 5. a 6., 7. a 8. takt =1.-2.

9. – 11. takt: Dvojice se pustí a D se otáčí přešlapováním z nohy na nohu (obyčejnými hbitými kroky), vykročí levá noha dole­va. Někdy jsou to až mírné skoky. CH tleská pravou dlaní do levé (v každém taktu dvakrát) a postupuje hbitou chůzí před ní, 2 kroky v taktu, vykročí levá noha.

12. takt: Dvojice se zastaví čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu a oba – ruce v bok – se navzájem sobě poklo­ní na 1. dobu taktu.

13. – 16. takt = 9. – 12. takt, ale D se otáčí doprava, vykračuje pravou nohou. CH vykračuje opět levou nohou.

Tančí a hrají členové souboru Omičan z Omic Rostislav Brim (1948) a Pavla Kadelová (1974), Miloš Brzobohatý (1952) a Hana Brzobohatá (1952), Jaroslav Kroutil (1940) a Miroslava Kroutilová (1942), Jaroslav Skoupý (1946) a Olga Skoupá (1950), muzika jako v B. 28.