Zřizovatel:

B. 32 KUKANÁ II Z OMIC

Melodie jako v B. 31.

Tančí čtyři dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném, čelem do středu – postavení do kříže.

1. – 2. takt: První a třetí dvojice si vymění čtyřmi cvalovými skoky (vykračuje vnější noha) místa. Při setkání si vyhýbají doprava. Na protějším místě se otočí posledním jedním až dvěma cvalovými kroky o 180° doleva (CH couvá). Druhá a čtvrtá dvojice stojí na místě.

3. – 4. takt: Druhá a čtvrtá dvojice totéž co první a třetí dvojice v taktu 1.-2. První a třetí dvojice stojí na místě.

5. – 8. takt =1.-4. takt, dvojice se vracejí na svá místa.

9. – 16. takt: Dvojice cvalem obtančí jednou kolem až na svá místa (v každém taktu dva kroky, vykročí vnější noha).

Tančí a hrají jako v B. 31.