Zřizovatel:

B. 39 HANÁCKÁ „NA TŘI KROKY“ Z BRNĚNSKA

Moderato

Já na světě zarmócená
ode všech sem opuštěná,
nemám v světě žádného,
kromě Jána svatého.

Nemám kdo by orodoval,
za mne bohu stížnost podal
proti utrhačům zlým,
bezbožným, nešlechetným.

Jde o další druh hanácké z Brněnska, tančené podle Sušila rovněž na „svatou píseň“.

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení stejné jako u hanácké blatské ze Slavkovska, viz B.38.

Po celý tanec v lichých taktech postupovaly dvojice třemi krůčky vpřed, na každou dobu taktu jeden. První krok byl vždy poněkud delší, druhý kratší a třetí na místě. V lichých taktech vykračovala pravá noha vpřed a v sudých taktech levá noha vzad. Kroky vzad byly kratší než kroky vpřed. Dvojice tedy postupovala mírně při tanci dopředu. Taneční kroky byly našlapovány zlehka přes přední část chodidla a byly provedeny s mírným pohupem.

Tančí členové souboru Křenovák z Křenovic u Slavkova Milan Blažek (1974) a Ilona Plachetková (1960), Zdeněk Mixa (1971) a Miroslava Mazlová (1960), Eduard Spáčil (1968) a Ludmila Macková (1964), Igor Vinter (1958) a Jana Vinterová (1960), hraje muzika souboru Vrčka ze Šlapanic u Brna jako vB. 1.