G. 11 VRTEK ZE ZBYSLAVIC (KLIMKOVSKO)

1. Před susedovym zeleny ořech, ej, před susedovym zeleny ořech, hej, nam, hej, zeleny ořech. 2. Pod tim ořechem rajska muzika, ej, pod tim ořechem rajska muzika, hej, nam, hej, rajska muzika. Tančí dvojice smíšené v rozptylu, D je po levici CH. Držení za vnitřní ruce v připažení, spojené paže

Continue reading

G. 12 VRTEK ZE SVINOVA (KLIMKOVSKO)

1. Kole naši chalupečky poletuju holubečky [: a hurkajú sobě Hanysku o tobě. :] 2. Všeci ludě povědali, že zmy spolem tancovali, [: že nam idě taňec, lepši jak ružaněc. :] Tančí dvojice smíšené v rozptylu nebo v kruhu. D je po levici CH. Držení za vnitřní ruce, spojené paže

Continue reading

G. 13 CUPEK Z DOLNÍ LHOTY (KLIMKOVSKO)

Tančí D v jedné řadě, CH v druhé řadě, čelem proti sobě, drží se za pravé ruce, levé v bok. 1. takt: Dva rázné přísunné kroky podle CH doleva, CH vykročí levou, D pravou nohou, druhý nedokončen. Spojené paže při každém kroku kmih ve směru nohy výkročné a zpět. 2. takt:

Continue reading

G. 14 ČAPULA – ČAPULAJDA ZE SVINOVA (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené, v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH pravým, D levým bokem do středu. 1. – 4. takt: Dvojice tančí živou nedotahovanou polku s podřepem ve druhé době taktu. CH vykročí levou, D pravou nohou s otáčením doleva. 5. – 8. takt: Dvojice se postupně sníží do hlubšího

Continue reading

G. 15 HULAN Z TŘEBOVIC (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném, D zády do středu, CH čelem. Spojené vnější paže volně napjaty stranou. 1. – 2. takt: Dvojice se otočí čtyřmi kroky “šlapáku” (obkročáku mírně houpavého), D vykročí pravou, CH levou nohou. 3. takt: Dvojice se pustí, vzdálí se od sebe. CH

Continue reading

G. 16 KOLEČKO Z KRÁSNÉHO POLE (KLIMKOVSKO)

Tančí dvě dvojice smíšené v kroužku čelem do středu, držení za napjaté paže téměř v upažení. Hraje se poprvé, tempo volné. 1. – 8. takt: Dvojice se otáčí 16 obyčejnými kroky pevně našlapo­vanými doleva, vykročí levá noha (pravá noha kříží přes levou). 9. – 10. takt: Tančící se pustí a

Continue reading

G. 17 KOVAL Z KRÁSNÉHO POLE (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše. CH klek na levém koleně levým bokem do středu, D po jeho levém boku drží v rukou kraje zástěry. 1. – 6. takt: CH opře levou pěst o pravé koleno a v každém taktu jedenkrát na první dobu uhodí

Continue reading

G. 18 KOZEZA ZE SVINOVA (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené, D v jedné řadě, CH čelem proti nim v druhé řadě vzdáleně od sebe asi dva kroky. Všichni ruce v bok. 1. takt – a: CH i D nakročí na levou nohu s natočením asi o 45° doleva. b: Pravá noha přidupne celým chodidlem před chodidlo levé

Continue reading

G. 19 LENDR I – III Z HORNÍ LHOTY (KLIMKOVSKO)

I. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. CH i D ruce v bok. 1. takt: CH i D třemi kroky postoupí vpřed s natočením od sebe (D doprava, CH doleva). D vykročí pravou, CH levou nohou. 2. takt: Na první osminu přídup, CH

Continue reading

G. 20 POLKA NA ŠEST Z ČAVISOVA (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu, držení ke kolovému tanci zavřené, CH levým D pravým bokem do středu. CH uchopí D levou napjatou paží mírně střížkovitě sklopenou shora za hřbet její ruky. Polka z Čavisova je vlastně druhem polky na šest s poklesem do podřepu ve druhé části taktu a současně

Continue reading