• English

Zřizovatel:

G. 11 VRTEK ZE ZBYSLAVIC (KLIMKOVSKO)

1. Před susedovym zeleny ořech,
ej, před susedovym zeleny ořech,
hej, nam, hej, zeleny ořech.

2. Pod tim ořechem rajska muzika,
ej, pod tim ořechem rajska muzika,
hej, nam, hej, rajska muzika.

Tančí dvojice smíšené v rozptylu, D je po levici CH. Držení za vnitřní ruce v připažení, spojené paže se při předzpěvu mírně pohybují v rytmu vpřed a vzad. D má levou ruku podél těla, CH má pravou ruku vztyčenou vzhůru do gesta. Při předzpěvu se tanečníci pohupují na místě, dvojice přenášejí váhu těla z nohy na nohu, jako je zvykem u točivých tanců. Spojené paže doprovázejí kmihy vpřed a vzad. Někdy mohou tanečníci provádět jen pohyby paží a natáčení těla bez výraznějšího pohybu nohou.
Po každém předzpěvu následuje společné víření tanečníků v držení ke kolovému tanci zavřeném.

Víření (12 taktů)
Šlapák na půl kola (s otáčením o půl kola při každém kroku) v postavení čelem k sobě, pravá chodidla CH i D vedle sebe uvnitř. CH tančí pravou nohou na místě, levou opisuje malý oblouček vpřed ve směru kroku. D opisuje zcela malé obloučky kolem pravé nohy CH, začíná levou nohou dopředu a pravou nohou dozadu.
Taneční jednotku tvoří dva kroky (pravou a levou nohou) šlapáku na půl kola. D provádí oba kroky stejně, přes patu do nízkého výponu, krok levou dopředu je důraznější než pravou dozadu. Při druhém obkročáku se dvojice vždy nadnese až do výponu. CH i D mírně vychylují boky směrem výkročné nohy. Během 12 taktů se dvojice otočí 6 až 7krát dokola. Po druhém předzpěvu je víření dvojic v opačném směru.

Pozn.: Jde o rekonstrukci tance podle zlomkovitých záznamů Dr. Hany Podešvové.

Tančí a hrají jako v G.7.