Zřizovatel:

G. 15 HULAN Z TŘEBOVIC (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném, D zády do středu, CH čelem. Spojené vnější paže volně napjaty stranou.
1. – 2. takt: Dvojice se otočí čtyřmi kroky „šlapáku“ (obkročáku mírně houpavého), D vykročí pravou, CH levou nohou.
3. takt: Dvojice se pustí, vzdálí se od sebe. CH vykročí levou nohou a dvěma kroky postoupí do středu kruhu. Na konci druhého kroku se otočí na pravém chodidle švihem o 180° doleva.
D odstoupí od CH ze středu kruhu dvěma kroky, vykročí pravá. Při druhém kroku se točí D rovněž doleva o 180°.
4. takt – a: CH i D postoupí k sobě jedním krokem, CH levou, D pravou nohou.
b: Skokem druhou nohou, CH pravou, D levou, přiskočí k sobě a uchopí se opět ke kolovému držení.
5. – 8. takt: Totéž, ale nyní jde do středu D a CH jde ze středu.
Pohyby taktů 1. – 8. se střídají až do konce tance. Taneční tempo se zrychluje.
Pozn.: Když se tanečníci od sebe vzdalují, vykračují šikmými směry: CH šikmo vlevo vpřed do kruhu, D šikmo vpravo vzad z kruhu a naopak. Tím vzniká dojem, že vytvářejí v 3. – 4. taktu a dále pak osmici.

Tančí a hrají jako v G. 13.